Aktualnośœci

Na posiedzeniu 17 maja 2016 r. Zarząd przedyskutował sprawę spotkania w Ministerstwie Skarbu przedstawicieli PZU i spółek Skarbu Państwa, które odbędzie się 19 maja i będzie dotyczyło m.in.  oferty Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW).

Zarząd uznał za konieczną bieżącą analizę sytuacji w kontekście jej wpływu na działalność całego rynku ubezpieczeniowego.

Prosimy o przesyłanie wszelkich uwag i opinii w tej sprawie na adres Biura Stowarzyszenia.

 

 

Szkolenia

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych organizuje szkolenia w trybie online i na żywo. Zajęcia są dostosowane do wymagań stawianych dla brokerów i realizują tematy ważne dla całego rynku. Każde szkolenie jest nagrywane i istnieje możliwość odtworzenia materiału szkoleniowego.

Osoby uczestniczące w szkoleniu (online i na żywo) otrzymają certyfikat uznawany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Z życia Stowarzyszenia

Szkolenie kancelarii BMSP na temat OC transportu, które odbyło się 7.04.2016 r. zgromadziło największą widownię ze wszystkich naszych szkoleń. Dziękujemy za zainteresowanie. Temat zamierzamy kontynuować. 

Osoby zainteresowane retrasmisją prosimy o kontakt polbrokers@polbrokers.pl 

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych działa nieprzerwanie od 1992 roku.

Główne kierunki działania Stowarzyszenia
•    integracja środowiska i reprezentowanie interesów brokerów,
•    udział w pracach legislacyjnych,
•    podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego,
•    rozwijanie współpracy międzynarodowej

W ramach działalności opiniujemy wszystkie akty prawne dotyczące rynku ubezpieczeniowego.

Etyka Brokerów

Członkowie Stowarzyszenia przestrzegają Kodeks Etyki

Nad rozwiązywaniem sporów etycznych czuwa Komisja Etyki

 

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera, przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23 maja 2013

Dla Nowych Brokerów

Rozpocząłeś karierę brokera? Przystąp do Stowarzyszenia!


PROMOCJA!

Brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę - 100 zł za szkolenie.

Współpraca

 

Oferta z zakresu ochrony danych osobowych

dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych


W realiach stosunków gospodarczych w chwili obecnej każda aktywność wiąże się w mniejszym, bądź większym stopniu z kwestią danych osobowych, ich przetwarzaniem oraz ochroną. Obowiązujące przepisy nakładają szereg obowiązków i wymogów na każdy podmiot przetwarzający dane osobowe.