Aktualnośœci

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń wejdzie w życie 1 października 2018 r.

12 lutego 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, co oznacza, że przepisy, które miały zacząć obowiązywać od 23 lutego 2018 r. wejdą w życie 1 października 2018 r. 

 

 

Sprawozdanie ze spotkania BIPAR w Madrycie

W dniach 1-2 lutego odbyło się okresowe spotkanie (midterm meeting) BIPAR w Madrycie. Stowarzyszenie było reprezentowane przez radcę prawnego dr Katarzyna Malinowską. Podczas spotkania, miały miejsce posiedzenia dwóch komitetów: komitet agentów i komitet brokerów. Następnie miały miejsce wystąpienia dotyczące produktów inwestycyjnych oraz emerytalnych. Najwięcej czasu podczas całego posiedzenia zarówno 1, jak 2 lutego poświęcone było statusowi spraw związanych z implementacją i wdrożeniem nowych zasad o dystrybucji ubezpieczeń i ochrony danych osobowych...

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

wraz z Katedrą Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

zaprasza na konferencję pt.:

Dystrybucja - aktywacja,

której celem jest podsumowanie dyskusji dotyczących dystrybucji ubezpieczeń w Polsce.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

 

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Szpitala Praskiego w Warszawie ogłasza Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego.

Przedmiotem konkursu jest zawarcie nieodpłatnej umowy z wybranym brokerem na świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego ( w tym w oparciu o przepisy Prawo Zamówień Publicznych) wraz z usługami towarzyszącymi tj. szkoleniami fachowymi w zakresach związanych z zawartymi ubezpieczenami oraz pomocy w likwidacji szkód.

Pełna treść ogłoszenia

Szkolenia

Zapraszamy na bezpłatny warsztat w zakresie zmian podatkowych z firmą KPMG! Dowiedz się, co nas czeka w podatkach w 2018 roku!

Termin: 27 lutego 2018,  godz. 11.00-13.00  


Kliknij tutaj aby zarejestrować się na to szkolenie

Z życia Stowarzyszenia

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia dnia 12 grudnia 2017 r. zatwierdzona została Strategia działania Zarządu Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych na lata 2018 – 2020. 

Zostanie ona uchwalona na najbliższym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia. 

Strategia Zarządu (2018-2010) 

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych działa nieprzerwanie od 1992 roku.

Główne kierunki działania Stowarzyszenia
•    integracja środowiska i reprezentowanie interesów brokerów,
•    udział w pracach legislacyjnych,
•    podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego,
•    rozwijanie współpracy międzynarodowej

W ramach działalności opiniujemy wszystkie akty prawne dotyczące rynku ubezpieczeniowego.

Etyka Brokerów

Członkowie Stowarzyszenia przestrzegają Kodeks Etyki

Nad rozwiązywaniem sporów etycznych czuwa Komisja Etyki

 

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera, przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23 maja 2013

Dla Nowych Brokerów

Rozpocząłeś karierę brokera? Przystąp do Stowarzyszenia!


PROMOCJA!

Brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę - 100 zł za szkolenie.

Współpraca

W ramach praktyk studenckich Pan Artur Ściechowski, student III roku ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przygotował raport "Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach 2007-2014". 

Zapraszamy do lektury: RAPORT

Koncepcja ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Podczas trwania prac legislacyjnych nad ustawą o dystrybucji ubezpieczeń Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych opracowało własny autorski projekt ustawy. Projekt ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym w wydaniu książkowym został zaprezentowany na XXI Kongresie Brokerów.

 

Ochrona danych osobowych

Czy brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni muszą zgłaszać swoje bazy danych osobowych do GIODO?

Tak, jeżeli posiadają dane osobowe, które dają możliwość zidentyfikowania konkretnej osoby fizycznej.

 

Dlaczego?

Obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych wynika z art. 40 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Ustawa reguluje warunki przetwarzania danych osobowych.