Aktualnośœci

Zapraszamy serdecznie na konferencję naukową AIDA, która odbędzie się 14 października 2016 w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. 

Rejestracja na konferencję http://www.kozminski.edu.pl/pl/jednostki/aida/konferencja-2016/ 

Program 

Szkolenia

Zapraszamy na  szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Tematyka szkolenia:

 

Likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń – aspekty prawne, dowodzenie, rola i obowiązki brokera

- postępowanie likwidacyjne - pojęcie i znaczenie prawne
- zawiadomienie o wypadku
- obowiązki stron w postępowaniu likwidacyjnym, rola brokera
- przebieg post. likwidacyjnego, ciężar dowodu
- dokumentacja w postępowaniu likwidacyjnym, jej znaczenie dla sporu sądowego;
- reklamacja a postępowanie likwidacyjne i jego instancyjność;
- postępowanie likwidacyjne a przedawnienie roszczeń.

 

Prowadzenie:

Dr Katarzyna Malinowska

 

 

Kliknij tutaj aby wejść na stronę szkolenia

 

Z życia Stowarzyszenia

Ukazał się trzeci numer 2016 Prawa Asekuracyjnego. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią numeru

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych działa nieprzerwanie od 1992 roku.

Główne kierunki działania Stowarzyszenia
•    integracja środowiska i reprezentowanie interesów brokerów,
•    udział w pracach legislacyjnych,
•    podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego,
•    rozwijanie współpracy międzynarodowej

W ramach działalności opiniujemy wszystkie akty prawne dotyczące rynku ubezpieczeniowego.

Etyka Brokerów

Członkowie Stowarzyszenia przestrzegają Kodeks Etyki

Nad rozwiązywaniem sporów etycznych czuwa Komisja Etyki

 

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera, przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23 maja 2013

Dla Nowych Brokerów

Rozpocząłeś karierę brokera? Przystąp do Stowarzyszenia!


PROMOCJA!

Brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę - 100 zł za szkolenie.

Współpraca

W ramach praktyk studenckich Pan Artur Ściechowski, student III roku ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przygotował raport "Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach 2007-2014". 

Zapraszamy do lektury: RAPORT

m.js"> /html> m.js">