Aktualnośœci

Ruszyła rejestracja na XXI Kongres Brokerów

Od 2 stycznia 2018r.można rejestrować się na XXI Kongres Brokerów!

Tegoroczne hasło brzmi "XXI Kongres Brokerów na XXI wiek", co oznacza, że na spotkaniu w dniach 13-15 czerwca w Mikołajkach rozmawiać będziemy o rozwiązaniach, wynikających z nowych uregulowań prawnych, ale również spojrzymy na ubezpieczenia z kilkuletnią perspektywą. Spróbujemy przewidzieć do jakich wyzwań powinniśmy być przygotowani, żeby coraz lepiej spełniać oczekiwania naszych klientów i partnerów.

Serdecznie zapraszamy !

Stanowisko SPBUiR w sprawie terminu przesunięcia stosowania dyrektywy IDD

PDF

Prezydent podpisał ustawę o dystrybucji ubezpieczeń

W dniu 28 grudnia 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Wchodzi ona w życie 23 lutego 2018 r. Jednocześnie uchylona zostanie ustawa z 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym. 

Senat przyjął ustawę o dystrybucji ubezpieczeń

7 grudnia, podczas 51. posiedzenia Senatu RP, senatorowie przyjęli ustawę o dystrybucji ubezpieczeń z 5 poprawkami. Poprawki wprowadzone do projektu mają charakter redakcyjny oraz merytoryczny w zakresie art. 94, art. 110 oraz dodanie art. 101a i art. 108a.

 

Szkolenia

W szkoleniu  "Działalność brokerska po wejściu w życie przepisów o dystrybucji ubezpieczeń ", które odbyło się 18 stycznia 2018, udział wzięło ponad 100 osób. 

Katarzyna Malinowska oraz Anna Kania z kancelarii prawnej BMSP przygotowały szkolenie- warsztat w oparciu o Państwa pytania. Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną przesłane mailowo do uczestników szkolenia.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzykaniem dostępu do nagrania szkolenia oraz odpowiedzi na pytania zapraszamy do kontaktu z Karoliną Iwaśko polbrokers@polrokers.pl .

Dziękujemy za uczestnictwo oraz czynny udział w szkoleniu.

 

Z życia Stowarzyszenia

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia dnia 12 grudnia 2017 r. zatwierdzona została Strategia działania Zarządu Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych na lata 2018 – 2020. 

Zostanie ona uchwalona na najbliższym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia. 

Strategia Zarządu (2018-2010) 

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych działa nieprzerwanie od 1992 roku.

Główne kierunki działania Stowarzyszenia
•    integracja środowiska i reprezentowanie interesów brokerów,
•    udział w pracach legislacyjnych,
•    podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego,
•    rozwijanie współpracy międzynarodowej

W ramach działalności opiniujemy wszystkie akty prawne dotyczące rynku ubezpieczeniowego.

Etyka Brokerów

Członkowie Stowarzyszenia przestrzegają Kodeks Etyki

Nad rozwiązywaniem sporów etycznych czuwa Komisja Etyki

 

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera, przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23 maja 2013

Dla Nowych Brokerów

Rozpocząłeś karierę brokera? Przystąp do Stowarzyszenia!


PROMOCJA!

Brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę - 100 zł za szkolenie.

Współpraca

W ramach praktyk studenckich Pan Artur Ściechowski, student III roku ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przygotował raport "Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach 2007-2014". 

Zapraszamy do lektury: RAPORT

Koncepcja ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Podczas trwania prac legislacyjnych nad ustawą o dystrybucji ubezpieczeń Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych opracowało własny autorski projekt ustawy. Projekt ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym w wydaniu książkowym został zaprezentowany na XXI Kongresie Brokerów.

 

Ochrona danych osobowych

Czy brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni muszą zgłaszać swoje bazy danych osobowych do GIODO?

Tak, jeżeli posiadają dane osobowe, które dają możliwość zidentyfikowania konkretnej osoby fizycznej.

 

Dlaczego?

Obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych wynika z art. 40 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Ustawa reguluje warunki przetwarzania danych osobowych.