Aktualnośœci

I czytanie projektu ustawy o dystrybucji

Pierwsze czytanie projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w Sejmie odbyło się 14 wześnia br. Projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych,a ta przekazała go Podkomisji stałej ds. instytucji finansowych w celu rozpatrzenia. 

Czytaj Sprawozdanie z 47. Posiedzenia Sejmu RP

Warsztat z ubezpieczeń ochrony prawnej organizowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń

W dniu 19 września br. Polska Izba Ubezpieczeń organizuje warsztaty z ubezpieczeń ochrony prawnej dla pośredników ubezpieczeniowych w hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu.

Warsztaty poprowadzą przedstawiciele zakładów ubezpieczeń oraz przedstawiciel samorządu radców prawnych.

Udział jest bezpłatny.

Link rejestracyjny 

 

APRIA 2017 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Stowarzyszenie objęło patronatem Międzynarodową Konferencję Naukową The 21st APRIA Annual Meeting 2017: “Challenges in the Insurance Market: Transparency and Consumer Protection”, która odbyła się w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w dniach 30 lipca - 2 sierpnia 2017 r. Konferencja poświęcona wyzwaniom na rynku ubezpieczeniowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przejrzystości i ochrony konsumenta została zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń. 

 

Stowarzyszenie Polskich Brokerów patronem Warsztatu "Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń po implementacji Dyrektywy IDD"

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zaprasza na warsztat "Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń po implementacji Dyrektywy IDD" organizowany przez Puls Biznesu w dniach 23-24 października br. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym NIMBUS. 

 

 

 

 

Szkolenia

Zapraszamy na webinarium "Obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych".

Termin: 28 września 2017,  godz. 11.00-13.00


Kliknij zarejestrować się na to webinarium (szkolenie)

Z życia Stowarzyszenia

W szkoleniu prowadzonym przez firmę KPMG w dniu 7.06.2017 na temat podatku VAT wzięło udział 109 osób. Zainteresowanych zapraszamy do korzystania z usług KPMG. Informacjami służy Tomasz Dereszewski - tdereszewski(at)kpmg.pl

 

 

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych działa nieprzerwanie od 1992 roku.

Główne kierunki działania Stowarzyszenia
•    integracja środowiska i reprezentowanie interesów brokerów,
•    udział w pracach legislacyjnych,
•    podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego,
•    rozwijanie współpracy międzynarodowej

W ramach działalności opiniujemy wszystkie akty prawne dotyczące rynku ubezpieczeniowego.

Etyka Brokerów

Członkowie Stowarzyszenia przestrzegają Kodeks Etyki

Nad rozwiązywaniem sporów etycznych czuwa Komisja Etyki

 

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera, przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23 maja 2013

Dla Nowych Brokerów

Rozpocząłeś karierę brokera? Przystąp do Stowarzyszenia!


PROMOCJA!

Brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę - 100 zł za szkolenie.

Współpraca

W ramach praktyk studenckich Pan Artur Ściechowski, student III roku ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przygotował raport "Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach 2007-2014". 

Zapraszamy do lektury: RAPORT

Ochrona danych osobowych

Czy brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni muszą zgłaszać swoje bazy danych osobowych do GIODO?

Tak, jeżeli posiadają dane osobowe, które dają możliwość zidentyfikowania konkretnej osoby fizycznej.

 

Dlaczego?

Obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych wynika z art. 40 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Ustawa reguluje warunki przetwarzania danych osobowych.