Aktualne szkolenie

 

icon-clock-o
Termin:
10.07.2019, godz. 11:00-14.00

Loguj:

icon-eye
Temat:
Wakacje z RODO – retencja danych osobowych oraz wskazówki praktyczne przy wdrażaniu RODO

 

Agenda


I. RETENCJA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – CZYM JEST I DLACZEGO WARTO O NIEJ PAMIĘTAĆ ?

Słyszałeś o retencji danych osobowych, ale nie wiesz, co ten termin oznacza?
Zastanawiasz się przez jaki okres możesz przetwarzać dane osobowe?
Masz problem z wyznaczeniem okresów retencji?
Tą prezentacją postaram się rozwiać Twoje wątpliwości omawiając następujące zagadnienia:
– co oznacza termin retencja danych osobowych,
– w jaki sposób należy określić okres retencji,
– jakie są przykładowe okresy retencji danych osobowych.
– w jakich dokumentach wskazuje się okres retencji,
– dlaczego musimy usuwać dane osobowe.

Postaram się również odpowiedzieć na pytania:
– dlaczego ustalenie odpowiednich zasad retencji, a następnie ich respektowanie jest takie ważne?
– jakie są obowiązki Administratora w tym zakresie?

 

II. CO NALEŻY ZROBIĆ ABY BYĆ ZGODNY Z NOWYMI PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH OSOBO0WYCH – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

– niezbędna działania,
– podstawowa dokumentacja,
– metodologia wdrożenia RODO,
– audyt powdrożeniowy,
– sankcje i odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych,
– projekty doradcze i szkoleniowe – dofinansowane do 80 %.

 

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami) – w informacji tej przypomnimy Państwu link do strony szkolenia.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
prosimy o email: polbrokers@polbrokers.pl

Szkolenie zdalne (w trybie online):
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

Teresa Grabowska – Niezależny ekspert, właściciel firmy TG-Doradztwo i Zarządzanie działającej na rynku usług od 2010 r, wyspecjalizowanej w doradztwie dla zakładów ubezpieczeń i firm IT oraz świadczącej usługi dla podmiotów rynkowych w zakresie wdrażania przepisów RODO i ustaw krajowych:
– realizacja audytów prawnych / informatycznych,/powdrożeniowych,
– przygotowanie dokumentacji oraz pomoc w pozyskaniu zewnętrznego Inspektora lub Eksperta Ochrony Danych Osobowych.

Organizacja szkoleń i konferencji dla firm i szeroko pojętych organizacji gospodarczych w zakresie ochrony danych osobowych.

Współpraca z wyższą uczelnią, prowadzenie wykładów i kursów oraz publikacja artykułów w prasie branżowej.

Manager z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym 20-letnim stażem na wysokich stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, tj. banki i firmy ubezpieczeniowe. Od 1998 do 2009 była w zarządach zakładów ubezpieczeń majątkowych i życiowych. .Z sukcesem kierowała projektami takimi jak organizacja od podstaw nowych firm ubezpieczeniowych czy fuzja zakładów ubezpieczeń na życie.
W okresie 2017-2019 Prezes zorganizowanej od podstaw firmy ECDP ODO, która zrealizowała kilkanaście projektów doradczych w zakresie wdrażania nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 9 lipca na adres e-mail: polbrokers@polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 10.07.2019 r.

Wpłaty przyjmujemy do 9.07.2019 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń w cyklu 2018/2019 wyglądają następująco:

Typ (liczba)
Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 220 zł 300 zł

 

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana_ otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.