Etyka Brokera

Członkowie Stowarzyszenia przestrzegają Kodeksu Etyki

Nad rozwiązywaniem sporów etycznych czuwa Komisja Etyki

 

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera, przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23 maja 2013

 

KOMISJA ETYKI - kontakt -    komisja.etyki@polbrokers.pl

 

Jacek Kliszcz - przewodniczący Komisji - jk@pwskonstanta.com.pl

Katarzyna Darewska - wiceprzewodnicząca Komisji - katarzyna.darewska@eib.com.pl

 

Nazwisko

mail

Mateusz Bartoszcze

mateusz.bartoszcze@eib.com.pl

Jacek Bronś

bronsj@willis.com

Ewa Kuczyńska

ewa_kuczynska@onet.pl

Zbigniew Łazowski

broker@lazowski.com.pl

Elżbieta Skoczylas

elzbieta.skoczylas@unibroker.pl