Koncepcja rozwoju rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego

Podczas trwania prac legislacyjnych nad ustawą o dystrybucji ubezpieczeń Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i  Reasekuracyjnych opracowało własny autorski projekt ustawy. Projekt ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym w wydaniu książkowym został zaprezentowany na XXI Kongresie Brokerów. Materiał opracowany przez zespół pod kierownictwem dr Katarzyny Malinowskiej w składzie: dr hab. Mariusz Fras, dr Bartosz Kucharski, dr hab. prof. UG Dorota Maśniak.

 

Kliknięcie poniższego obrazka spowoduje otwarcie pliku PDF z pełną treścią publikacji: