Lista brokerów
Andrzej Kowalczyk
WILLIS Polska S.A.
Ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa
kowalczyka@willis.com
Telefon: 0-22, 20-55-360
Telefon komórkowy: 602252910

powrót do listy brokerów