Spotkanie w Ministerstwie Skarbu przedstawicieli PZU

Na posiedzeniu 17 maja 2016 r. Zarząd przedyskutował sprawę spotkania w Ministerstwie Skarbu przedstawicieli PZU i spółek Skarbu Państwa.  które odbędzie się 19 maja.

Zarząd uznał za konieczną bieżącą analizę sytuacji w kontekście jej wpływu na działalność całego rynku ubezpieczeniowego.

Prosimy o przesyłanie wszelkich uwag i opinii w sprawie współpracy z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW). na adres Biura Stowarzyszenia.