Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na Prezesa na kolejną kadencję został wybrany Łukasz Zoń (EIB). W skład Zarządu weszli: Weronika Chmielewska (PWS Konstanta) Rafał Kaszubowski (EIB), Marek Porczyński (AON) i Bernard Rożek (Rożek Brokers Group). 

W Komisji Rewizyjnej będą pracowali: Stanisław Friedel (EIB), Tadeusz Gabryelak (Merydian) oraz Aneta Hellberg (Telomer). Do Komisji Etyki Zawodowej zostali wybrani: Mateusz Bartoszcze (EIB), Jacek Bronś (Willis Towers Watson), Katarzyna Darewska (EIB), Jacek Kliszcz (PWS Konstanta), Ewa Kuczyńska (Kancelaria Brokerska Ewa Kuczyńska), Zbigniew Łazowski (Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe Zbigniew Łazowski) i Elżbieta Skoczylas (Unibroker).

Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdania Stowarzyszenia za rok 2016 i udzieliło Zarządowi absolutorium. Omówiono także bieżące sprawy nurtujące członków Stowarzyszenia. Szeroko dyskutowana była kwestia nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która znacząco wpłynie na działalność brokerską. Zarząd będzie kontynuował pracę zmierzające do takiego ukształtowania przepisów, które będą korzystne zarówno dla klientów,  jak i brokerów. Innym omawianym tematem była promocja zawodu brokera i działania stowarzyszenia dążące do uznania brokera jak zawodu zaufania publicznego

O jedności środowiska świadczy fakt, iż wszystkie decyzje Walnego Zebrania zostały podjęte jednomyślnie.

 

Dokumenty do pobrania:

Sprawozdanie Zarządu z działań podjętych w 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nowy Zarząd

 

Skład Komisji Rewizyjnej

 

Komisja Etyki