APRIA 2017 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Była to już 21. doroczna konferencja organizowana pod auspicjami międzynarodowego stowarzyszenia Asia-Pacific Risk and Insurance Association (APRIA) – jednego z trzech najważniejszych na świecie w dziedzinie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Poprzednia jej edycja odbyła się w Chengdu (Chiny), a jeszcze wcześniejsze m.in. w Pekinie, Tokio, Singapurze, Nowym Jorku, Seulu, Sydney.

APRIA Annual Meetings wpisały się już na stałe w tradycję świata ubezpieczeń. Są one okazją do wymiany poglądów pomiędzy sferą nauki i praktyki i jednocześnie corocznym spotkaniem członków i władz Stowarzyszenia (Executive Committee Meeting, Board of Governors Meeting, General Meeting).  Przyznanie prawa organizacji tej konferencji to ogromny sukces i wyróżnienie nie tylko dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ale także dla Polski, gdyż ta konferencja nigdy dotychczas nie była organizowana w naszym kraju, ani w Europie Środkowej czy Zachodniej. Polska stała się pierwszym państwem spoza rejonu Azji i Pacyfiku, któremu powierzono prawo organizacji tej konferencji, w której zwykle uczestniczy ponad 150 naukowców z całego świata, w tym w szczególności z Chin, Japonii, Korei Południowej czy USA.

Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego (Chair of the Organising Committee) konferencji pełnił dr hab. Piotr Manikowski, prof. nadzw. UEP, a pozostali pracownicy Katedry i doktoranci uczestniczyli w pracach Komitetu Organizacyjnego. Wiceprzewodniczącym Komitetu Naukowego (Chair of the Scientific Committee) był Kierownik Katedry Ubezpieczeń - dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP.

W Ceremonii Otwarcia Konferencji uczestników powitali, w imieniu władz Uczelni, Rektor UEP,  prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP oraz dr hab. Teresa Czerwińska, prof. nadzw. UW – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Anna Wawdysz – przedstawiciel Prezydenta Miasta Poznania, dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP – Dziekan Wydziału Ekonomii UEP oraz prof. Gene Lai – Prezydent APRIA.

Na konferencję zgłoszono ponad 148 artykułów z 20 krajów, z których do prezentacji na konferencji przyjęto 88. Oprócz przyjętych artykułów, w trakcie konferencji wygłoszono jeden wykład wiodący (Keynote Speaker - Prof. Klime Poposki - President of the Council of Experts, Insurance Supervision Agency of Republic of Macedonia) oraz pięć zaproszonych, w tym dwa biznesowe wygłoszone przez przedstawicieli UFG i PBUK. Na Konferencji odbyły się 3 sesje plenarne prowadzone przez wykładowców z USA, Chin i Korei Płd. oraz 30 sesji równoległych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://apria2017.syskonf.pl/