Komisja w Senacie przyjęła ustawę o dystrybucji ubezpieczeń