Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

wraz z Katedrą Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

zaprasza na konferencję pt.:

Dystrybucja - aktywacja,

której celem jest podsumowanie dyskusji dotyczących dystrybucji ubezpieczeń w Polsce.

Termin: 23 lutego 2018 r. w godzinach 10:00–16:00.

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 128 (Budynek C) Aula I.

Zakres tematyczny konferencji:

Sesja I

Oferta pośrednika ubezpieczeniowego a potrzeby klienta

Najlepiej pojęty interes klienta 

Analiza potrzeb klienta

Zgodność oferty z potrzebami

Rekomendacja brokera

 

Sesja II

Wymagania wobec pośrednika ubezpieczeniowego

Zarządzanie konfliktem interesu              

Informacja dla klienta

Kwalifikacje pośrednika ubezpieczeniowego

 

Harmonogram konferencji:

9:00-10:00 – Rejestracja i kawa

10:00-10:30 – Otwarcie, wręczenie nagrody Człowiek Roku Ubezpieczeń 2017

10:30-11:00 – Wystąpienie przedstawiciela MF (perspektywa regulatora)

11:00-11:30 – Wystąpienie przedstawiciela KNF (perspektywa nadzorcy)

11:30-11:45 – Pytania i odpowiedzi

11:45-12:15 – Przerwa kawowa

12:15-13:45 – Sesja I

13:45-14:30 – Lunch

14:30-16:00 – Sesja II

16:00-16:15 - Podsumowanie

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji osobiście (ilość miejsc ograniczona) lub za pomocą transmisji online, która będzie dostępna na naszej stronie internetowej www.polbrokers.pl, bezpłatnie dla wszystkich zaintereswanych.

Zgłoszenia na konferencję należy nadsyłać do 15 lutego 2018 r. na adres mailowy polbrokers@polbrokers.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.