Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń wejdzie w życie 1 października 2018 r.

12 lutego 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, co oznacza, że przepisy, które miały zacząć obowiązywać od 23 lutego 2018 r. wejdą w życie 1 października 2018 r. 

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń implementuje do polskiego sytemu prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 o dystrybucji ubezpieczeń (IDD, ang. Insurance Distribution Directive).

Przesunięcie wejścia w życie dyrektywy unijnej daje możliwość lepszego przygotowania się rynku ubezpieczeniowego do zmiany przepisów.