Ochrona danych osobowych

BMSP Boryczko Malinowska i Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni

ul. Emilii Plater 10 lok. 48, 00-669 Warszawa

bmsp@bmsp.com.pl; (22) 380-21-80

 

 

 

Oferta z zakresu ochrony danych osobowych

dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych


                Wykonywanie zawodu brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego, a także osoby wykonującej czynności brokerskie, niezależnie od formy każdorazowo związane jest z kwestią przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami są to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

W realiach stosunków gospodarczych w chwili obecnej każda aktywność wiąże się w mniejszym, bądź większym stopniu z kwestią danych osobowych, ich przetwarzaniem oraz ochroną. Obowiązujące przepisy nakładają szereg obowiązków i wymogów na każdy podmiot przetwarzający dane osobowe. Z ochroną danych osobowych związana jest również konkretna odpowiedzialność, którą ustawodawca nakłada na poszczególne podmioty przetwarzające dane osobowe.

W związku z powyższym, chcielibyśmy Państwu zaoferować naszą pomoc w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przez ocenę obecnie stosowanych procedur przetwarzania danych osobowych, analizę przepisów prawnych oraz opiniowanie i proponowanie gotowych rozwiązań, które spełniają wymogi ustawowe w zakresie ochrony danych osobowych. Jesteśmy w stanie przygotować, dopasowane do Państwa organizacji, dokumenty wewnętrzne w zakresie przetwarzania danych osobowych – m. in. Politykę Bezpieczeństwa i Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi.

Nasz zespół może Państwu również zaoferować, stosowne do potrzeb, szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników i innych osób w Państwa organizacji, które biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii odpowiedzialności za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych.

Ponadto możemy Państwu zaoferować wsparcie w procesie zgłaszania zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych oraz w trakcie kontroli dokonywanej przez ten organ.

 

 

Szczegóły oferty:

DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH

RABAT 20% OD PODANYCH KWOT!

  

1. Audyt organizacji w zakresie ochrony danych osobowych

Etap ten obejmuje analizę organizacji pod kątem przetwarzania danych osobowych, w szczególności sposobu zbierania danych osobowych, ich przechowywania i zabezpieczenia. W zależności od złożoności organizacyjnej Państwa firmy etap ten może potrwać kilka dni.

Koszt: od 1.500 PLN + VAT (uzależniony jest od złożoności organizacyjnej Państwa firmy) 

 

2.Sporządzenie rekomendacji i projektów dokumentacji wewnętrznej

Etap odbywa się w oparciu o informacje uzyskane w toku audytu i stanowi dostosowanie organizacji w zakresie ochrony danych osobowych do obowiązujących przepisów prawa. W szczególności będzie to przygotowanie rekomendacji co do sposobu przechowywania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia. W zależności od rodzaju dokumentacji (papierowa lub elektroniczna) ustawa o ochronie danych osobowych wymaga różnych stopni zabezpieczenia tych zbiorów danych osobowych. Przygotowane rekomendacje mają na celu jak najmniej inwazyjne, a zarazem odpowiadające wymogom ustawowym, dostosowanie wewnętrznych procedur do przepisów obowiązującego w tym zakresie prawa.

Etap ten obejmuje również przygotowanie wymaganej dokumentacji wewnętrzne w zakresie ochrony danych osobowych. Jest to między innymi Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi, w których przetwarzane są dane osobowe.

Koszt: od 2.500 PLN + VAT (uzależniony jest od złożoności organizacyjnej Państwa firmy) 

 

3. Sporządzenie wniosku o zarejestrowanie zbioru danych osobowych w GIODO

Przeprowadzenie powyższych etapów pozwala na przygotowanie kompletu dokumentacji koniecznej do złożenia wraz z wnioskiem o zarejestrowanie zbioru danych osobowych. Proces rejestracji zbioru, bądź zbiorów danych osobowych może odbywać się drogą elektroniczną, przy użyciu dedykowanego portalu e-GIODO lub w tradycyjnej procedurze papierowej.

Koszt: od 1.500 PLN + VAT (uzależniony jest od złożoności organizacyjnej Państwa firmy) 

 

4. Szkolenie pracowników

Ostatni etap naszej oferty obejmuje szkolenie dla pracowników Państwa organizacji, przybliżające materię ochrony danych osobowych, ze szczególnym naciskiem na zakresy odpowiedzialności poszczególnych osób przetwarzających dane osobowe. Szkolenie oprócz ogólnych informacji pozwoli na przekazanie wszystkim zainteresowanym informacji interesujących z ich punktu widzenia. Szkolenia te mają na celu przygotowanie całej Państwa organizacji do prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

Koszt: od 1.500 PLN + VAT (uzależniony jest od złożoności organizacyjnej Państwa firmy)

 

NASZA OFERTA PRZEDSTAWIA UŚREDNIONE KOSZTY. PO ANALIZIE KONKRETNEGO STANU PAŃSTWA ORGANIZACJI PRZEDSTAWIMY SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ PRZYGOTOWANĄ SPECJALNIE DLA PAŃSTWA.