XIX Kongres Brokerów - Panel Brokerski

"Przyszłość rynku brokerskiego w świetle nowych regulacji prawnych"