Aktualnośœci

Relacja z przebiegu prac Podkomisji stałej w sprawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Brokerzy,

Uprzejmie informuję, że na wczorajszym (12.10) posiedzeniu Podkomisji do spraw instytucji finansowych został przepracowany cały tekst ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Oprócz kwestii technicznych do treści ustawy zostały zgłoszone poprawki m.in. przez Stowarzyszenie. Niestety dyskusja na tym posiedzeniu była dość ograniczona. Proces przyjęcia zmian do poszczególnych przepisów zależy oczywiście od decyzji większości członków Podkomisji, niemniej bardzo duży wpływ ma w tym zakresie zdanie wnioskodawcy tj. Ministerstwa Finansów.

 

Więcej

 

Praca nad projektem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń - seminarium

Uprzejmie informujemy, że w parlamencie rozpoczęły się prace nad rządowym projektem Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. W dniu 12.10.2017 odbędzie się pierwsze merytoryczne posiedzenie Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych Sejmu. Od początku procesu legislacyjnego Stowarzyszenie bierze czynny udział w pracach nad ustawą. Również na etapie prac parlamentarnych zamierzamy przedstawiać postulaty środowiska brokerskiego. W załączeniu przekazujemy pismo złożone w dniu 11 października do p. Jana Szewczaka przewodniczącego Podkomisji, zawierające uwagi Stowarzyszenia do projektu ustawy.

 

 

To klienci wyznaczają kierunek rozwoju

Nowa wersja systemu – czy to coś wyjątkowego?

Trzeba powiedzieć, że i tak, i nie. Technicznie rzecz biorąc, kolejne wersje systemów przekazywane w ręce klientów to procedura wpisana w rozwój każdego produktu. Jednak z drugiej strony, każda nowa wersja jest dla naszego zespołu czymś wyjątkowym. Przede wszystkim pokazuje nam, że idziemy w dobrym kierunku, stale odpowiadając na wymagania użytkowników i motywuje do dalszej pracy i realizacji ostatecznego celu.

https://vib.vsoft.pl/ 


Artykuł sponsorowany

 

Komisja Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oddz. w Gdańsku zaprasza na Seminarium Klaster Kosmiczny. Inteligentna Specjalizacja? Zarządzanie Ryzykiem, Finanse i Ubezpieczenia w przedsięwzięciach kosmicznych. Seminarium odbędzie się 9 listopada 2017 o godzinie 10:00 w Wyższej Szkole Administracji i Binesu w Gdyni.

Program  

 

Szkolenia

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych organizuje szkolenia w trybie online i na żywo. Zajęcia są dostosowane do wymagań stawianych dla brokerów i realizują tematy ważne dla całego rynku. Każde szkolenie jest nagrywane i istnieje możliwość odtworzenia materiału szkoleniowego.

Osoby uczestniczące w szkoleniu (online i na żywo) otrzymają certyfikat uznawany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Z życia Stowarzyszenia

W szkoleniu prowadzonym przez firmę KPMG w dniu 7.06.2017 na temat podatku VAT wzięło udział 109 osób. Zainteresowanych zapraszamy do korzystania z usług KPMG. Informacjami służy Tomasz Dereszewski - tdereszewski(at)kpmg.pl

 

 

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych działa nieprzerwanie od 1992 roku.

Główne kierunki działania Stowarzyszenia
•    integracja środowiska i reprezentowanie interesów brokerów,
•    udział w pracach legislacyjnych,
•    podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego,
•    rozwijanie współpracy międzynarodowej

W ramach działalności opiniujemy wszystkie akty prawne dotyczące rynku ubezpieczeniowego.

Etyka Brokerów

Członkowie Stowarzyszenia przestrzegają Kodeks Etyki

Nad rozwiązywaniem sporów etycznych czuwa Komisja Etyki

 

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera, przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23 maja 2013

Dla Nowych Brokerów

Rozpocząłeś karierę brokera? Przystąp do Stowarzyszenia!


PROMOCJA!

Brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę - 100 zł za szkolenie.

Współpraca

W ramach praktyk studenckich Pan Artur Ściechowski, student III roku ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przygotował raport "Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach 2007-2014". 

Zapraszamy do lektury: RAPORT

Ochrona danych osobowych

Czy brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni muszą zgłaszać swoje bazy danych osobowych do GIODO?

Tak, jeżeli posiadają dane osobowe, które dają możliwość zidentyfikowania konkretnej osoby fizycznej.

 

Dlaczego?

Obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych wynika z art. 40 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Ustawa reguluje warunki przetwarzania danych osobowych.