Aktualnośœci

Senat przyjął ustawę o dystrybucji ubezpieczeń

7 grudnia, podczas 51. posiedzenia Senatu RP, senatorowie przyjęli ustawę o dystrybucji ubezpieczeń z 5 poprawkami. Poprawki wprowadzone do projektu mają charakter redakcyjny oraz merytoryczny w zakresie art. 94, art. 110 oraz dodanie art. 101a i art. 108a.

 

Komisja w Senacie przyjęła ustawę o dystrybucji ubezpieczeń

W dniu 30 listopada br. senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych jednogłośnie przyjęła ustawę o dystrybucji ubezpieczeń. Senatorowie przyjęli proponowaną regulację bez poprawek 

Teraz ustawa będzie rozpatrywana podczas 51. posiedzenia Senatu RP, które odbędzie się w dniach 5-10 grudnia.

Sejm uchwalił ustawę o dystrybucji ubezpieczeń

9 listopada, podczas 51. posiedzenia Sejmu RP posłowie w trzecim czytaniu przyjęli projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. 417 posłów głosowało za uchwaleniem, a 2 przeciw.

Teraz uchwała trafi pod obrady Senatu. 

XXI KONGRES BROKERÓW

W dniach 26-27 października odbyło się spotkanie organizatorów brokerskich kongresów, rozpoczynające przygotowania do kolejnego, XXI już, Kongresu Brokerów. 

XXI Kongres Brokerów odbędzie się 13-15 czerwca 2018 w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach.

 

Więcej 

Szkolenia

Zapraszamy na szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Brokerów: "Działalność brokerska po wejściu w życie przepisów o dystrybucji ubezpieczeń ".

Termin: 18 stycznia 2018,  godz. 11.00-15.00

 

Kliknij tutaj aby zarejestrować się na to szkolenie
 

Prowadzący: dr Katarzyna Malinowska

Z życia Stowarzyszenia

W szkoleniu prowadzonym przez firmę PwC w dniu 29.11.2017 na temat biznesowych aspektów dyrektywy IDD wzięło udział ponad 70 osób. Zainteresowanych zapraszamy do korzystania z usług PwC. Informacjami służy Wojciech Rabiej (wojciech.rabiej@pwc.com).

 

 

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych działa nieprzerwanie od 1992 roku.

Główne kierunki działania Stowarzyszenia
•    integracja środowiska i reprezentowanie interesów brokerów,
•    udział w pracach legislacyjnych,
•    podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego,
•    rozwijanie współpracy międzynarodowej

W ramach działalności opiniujemy wszystkie akty prawne dotyczące rynku ubezpieczeniowego.

Etyka Brokerów

Członkowie Stowarzyszenia przestrzegają Kodeks Etyki

Nad rozwiązywaniem sporów etycznych czuwa Komisja Etyki

 

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera, przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23 maja 2013

Dla Nowych Brokerów

Rozpocząłeś karierę brokera? Przystąp do Stowarzyszenia!


PROMOCJA!

Brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę - 100 zł za szkolenie.

Współpraca

W ramach praktyk studenckich Pan Artur Ściechowski, student III roku ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przygotował raport "Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach 2007-2014". 

Zapraszamy do lektury: RAPORT

Koncepcja ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Podczas trwania prac legislacyjnych nad ustawą o dystrybucji ubezpieczeń Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych opracowało własny autorski projekt ustawy. Projekt ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym w wydaniu książkowym został zaprezentowany na XXI Kongresie Brokerów.

 

Ochrona danych osobowych

Czy brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni muszą zgłaszać swoje bazy danych osobowych do GIODO?

Tak, jeżeli posiadają dane osobowe, które dają możliwość zidentyfikowania konkretnej osoby fizycznej.

 

Dlaczego?

Obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych wynika z art. 40 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Ustawa reguluje warunki przetwarzania danych osobowych.