Szkolenie 25 kwietnia

Zapraszamy na szkolenie "Ogólne warunki ubezpieczeń majątkowych - interpretacja i modyfikacja"

Termin: 25 kwietnia 2018,  godz. 11.00-15.00   

 

Kliknij tutaj aby zarejestrować się na to szkolenie

 

Agenda:

1. Charakterystyka prawna ogólnych warunków ubezpieczenia.
2. Ogólne warunki ubezpieczenia a zgodny zamiar stron i cel zawieranej umowy ubezpieczenia.
3. Priorytet umowy indywidualnej względem wzorca.
4. Postanowienia o.w.u. a instrukcje dla agentów (lub pracowników sprzedaży zakładu ubezpieczeń).
5. Zakres niezbędnej regulacji w o.w.u.
6. O.w.u. a przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
7. Procedura zawierania umowy ubezpieczenia w o.w.u.
8. Nietypowe wyłączenia odpowiedzialności.
9. Wprowadzająca w błąd systematyka o.w.u.
10. „Ubezpieczeniowe wydmuszki” czyli sytuacje, w których  wyłączenia odpowiedzialności pokrywają się z całym lub prawie całym pozytywnie wskazanym zakresem odpowiedzialności.
11. Sytuacje, gdy przy określaniu zakresu odpowiedzialności są stosowane czynniki podlegające arbitralnej ocenie zakładu ubezpieczeń.
12. Techniczno – ubezpieczeniowe sposoby ograniczania odszkodowania ubezpieczeniowego.
13. Przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron - „napełnienie” treścią przepisów kc dotyczących wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.
14. Informacje, które mają być udzielone przez ubezpieczyciela a o.w.u.
15. Ustandaryzowany dokument o produkcie ubezpieczeniowym a o.w.u.
16. Skorowidz o.w.u. – sposób tworzenia, interpretacji, znaczenie prawne.
17. Klauzule dodatkowe.
18. Sankcje za braki w o.w.u.
19. Język i stopień zrozumiałości o.w.u. – orzecznictwo sądowe.
20. Interpretacja postanowień niejednoznacznych.
21. Interpretacja postanowień niezrozumiałych.
22. Odstępstwa od o.w.u.
23. Powtarzanie unormowań prawnych w o.w.u. – wady i zalety.
24. Klauzule abuzywne w o.w.u.
25. Związanie treścią o.w.u. ubezpieczyciela, ubezpieczającego, ubezpieczonego, poszkodowanego w OC.
26. Czas doręczenia o.w.u.
27. Procedura zmiany o.w.u.

Prowadzący:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

 

Marcin Karol Orlicki - radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). W 1994 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Dwa lata później uzyskał tytuł LL.M po ukończeniu uzupełniających studiów z zakresu prawa na Uniwersytecie Poczdamskim. W 1998 ukończył studia w zakresie zarządzania i marketingu na macierzystym wydziale oraz zdał egzamin sędziowski. W 2001 zdał egzamin radcowski oraz uzyskał stopień doktorski na podstawie pracy pt. "Umowa ubezpieczenia” (promotorem była Janina Panowicz-Lipska). Habilitację uzyskał w 2012 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy "Ubezpieczenia obowiązkowe”. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM.

Jest członkiem redakcji „Prawa Asekuracyjnego” oraz sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Prof. Marcin Orlicki prowadzi własną kancelarię radcowską w Poznaniu, jest partnerem w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński w Poznaniu i Warszawie, jest również członkiem Rady Nadzorczej Generali TU SA i Generali Życie TU SA.


Wybrane publikacje
• Przewłaszczenie na zabezpieczenie, wyd. 1996, ISBN 8390115743
• Umowa ubezpieczenia, wyd. 2002, ISBN 8372479798
• Europejski system dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych za wypadki komunikacyjne za granicą. Komentarz (współautor wraz z J. Orlicką), wyd. 2003, ISBN 8389073439
• Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego (wraz z J. Pokrzywniakiem), wyd. 2008, ISBN 9788375268454
• Ubezpieczenia obowiązkowe, wyd. 2011, ISBN 9788326414060

 

 

Forrma:

szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia – prosimy o email: polbrokers@polbrokers.pl

 

Szkolenie online – prosimy o rejestrację!

Aby wziąć udział w szkoleniu należy się zarejestrować:

http://polbrokers.pl/szkolenia

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 24 kwietnia na adres e-mail: polbrokers@polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „ Zgłoś pytanie”.


Cennik

 

 

Dla członka Stowarzyszenia

Dla osoby spoza Stowarzyszenia

 

220zł!

300zł


 

 

 

Osoby które  zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 25. 04.2018 r.

Wpłaty przyjmujemy do 24.04.2018 r.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na linku "Rejestracja na szkolenie", znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. 

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana_ otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.

Wykład będzie nadawany w czasie rzeczywistym i nie będzie możliwości jego powtórnego odtworzenia.

 


 

 

Pakiet 5 szkoleń

800

1100

Pakiet 10 szkoleń – roczny

1400

2000

Szkolenia

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych organizuje szkolenia w trybie online i na żywo. Zajęcia są dostosowane do wymagań stawianych dla brokerów i realizują tematy ważne dla całego rynku. Każde szkolenie jest nagrywane i istnieje możliwość odtworzenia materiału szkoleniowego.

W cyklu szkoleniowym 2017-2018 zrealizowane zostały szkolenia:

 

Likwidacja szkód komunikacyjnych w ocenie przedstawicieli Biura Rzecznika Finansowego - Piotr Budzianowski, Tomasz Młynarski - Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

12.04.2018

Odpowiedzialność za szkody na osobie w  ubezpieczeniach komunikacyjnych - dr hab. Jakub Pokrzywniak

28.03.2018

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2018 roku - Tomasz Rzepa, Przemysław Borowiec - KPMG

27.02.2018

Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorców - Anna Dąbrowska, Tomasz Młynarczyk - Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

14.02.2018

Działalność brokerska po wejściu w życie przepisów o dystrybucji ubezpieczeń  - dr Katarzyna Malinowska

18.01.2018

Odpowiedzialność brokera w świetle projektu ustawy o dystrybucji. Dystrybucja ubezpieczeń grupowych, omówienie nowych regulacji i problemów -  dr hab. Mariusz Fras - Uniwersytet Śląski

6.12.2017

Biznesowe aspekty regulacji IDD -  przedstawiciele firmy PwC

29.11.2017

Obowiązki informacyjne brokera. Procedura zawierania umowy ubezpieczenia według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i innych przepisów i rekomendacji -  dr hab Dorota Maśniak, prof. UG

7.11.2017

Ryzyko ubezpieczeniowe – perspektywy w kontekście działalności brokerskiej - dr hab. prof. SGH Adam Śliwiński

17.10.2017

 

 

Planowane szkolenia:

 

Ogólne warunki ubezpieczeń majątkowych - interpretacja i modyfikacja" - Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

25.04.2018

 

 

Kolejne tematy już wkrótce. 

Cennik szkoleń SPBUiR

 

Typ szkolenia

Dla członka Stowarzyszenia z opłaconą składką członkowska

Dla osoby spoza Stowarzyszenia

1 szkolenie

220zł 300zł

Pakiet 5 szkoleń

 

 

 


 

 

UWAGA!

Dla nowych brokerów, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę - 100 zł za szkolenie.

Numer konta bankowego:
PKO BP S.A. XV Oddział Warszawa
94 1020 1156 0000 7802 0006 8163

 

Osoby zainteresowane odsłuchaniem szkolenia, które już została zrealizowane prosimy o zgłoszenie na polbrokers@polbrokers.pl. Retransmitowane szkolenie nie zapewnia zaświadczenia.

 

 

Pokaż wszystkie artykuły z tej kategorii