Strona testowa transmisji internetowej wideo
Na niniejszej stronie umieszczone zostało okno otwarzacza wideo - po naciśnięciu trójkąta "PLAY" (znajduje się na środku ekraniku odtwarzacza) powinno rozpocząć się wyświetlanie obrazu z kamer, nadających "na żywo" obraz miasta. Jeżeli obraz odtwarza się prawidłowo, oznacza to, że Państwa komputer i sieć są prawidłowo skonfigurowane do odbioru naszych transmisji online.

Przekaz z kamer nie zawiera ścieżki dzwiękowej. Jeżeli istnieje potrzeba sprawdzenia, czy Państwa komputer prawidłowo odtwarza dźwięk, można skorzystać z zamieszczonego niżej zapisu utworu muzycznego. Po naciśnięciu przycisku "PLAY", zostanie odtworzona krótka kompozycja.Jeżeli na stronie testowej nie pojawia się okienko wideo, należy upewnić się, że Państwa przeglądarka internetowa posiada zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player i że konfiguracja przeglądarki pozwala na jej używanie.

W sieciach znajdujących się za firewallem może istnieć konieczność zmiany jego konfiguracji - należy odblokować ruch na porcie 554 (TCP i UDP). W przypadku niemożności wykonania zmian w konfiguracji firewalla, proponujemy skorzystanie z sieci o pełnym dostępie do wszystkich usług (np. z sieci mobilnej).