Informacje dotyczące dyrektywy AML

 

Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Odpowiadając na zainteresowanie brokerów odnośnie dyrektywy AML przedstawiamy informacje ogólne, obowiązki instytucji obowiązanych oraz sankcje wynikające z powyższej ustawy.

Czytaj więcej… (PDF)