EIOPA – pytania i odpowiedzi dotyczące dyrektywy IDD

 

W lipcu 2018 r. EIOPA opublikowała pierwszy zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących stosowania dyrektywy IDD, w szczególności rozporządzeń delegowanych dotyczących zarządzania i nadzoru nad produktem ubezpieczeniowym (Product Oversight and Governance, POG) oraz ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (Insurance Based Investment Products, IBIP).

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych zapowiedział opracowanie kolejnych materiałów w formule pytań i odpowiedzi.

Udzielone przez EIOPA odpowiedzi nie są wiążące wobec podmiotów rynku ubezpieczeniowego, nie podlegają również procedurze „zastosuj lub wyjaśnij”, charakterystycznej dla wytycznych i rekomendacji organów nadzoru. Opublikowany materiał ma charakter narzędzia pomocniczego, służącego ujednoliceniu sposobu rozumienia i praktyki organów nadzoru.

EIOPA zachęca pośredników do zgłaszania uwag i komentarzy do opublikowanego materiału.

 

Do pobrania – pliki PDF, zawierające pytania i odpowiedzi:

EIOPA_QnA_IBIP_IDD

EIOPA_QnA_POG