RODO w działalności brokerskiej

 

Zapraszamy do zapoznania się z ze zbiorem pytań i odpowiedzi, dotyczących RODO w praktyce działalności brokerskiej.

Tekst dostępny jest w zakładce RODO u brokerów