luty 2018

Konferencja na SGH

8 lut , 2018 archiwim

Konferencja na SGH

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

wraz z Katedrą Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

zaprasza na konferencję pt.:

Dystrybucja – aktywacja,

której celem jest podsumowanie dyskusji dotyczących dystrybucji ubezpieczeń w Polsce.

XXX

Sprawozdanie ze spotkania BIPAR w Madrycie

7 lut , 2018 aktualności

W dniach 1-2 lutego odbyło się okresowe spotkanie (midterm meeting) BIPAR w Madrycie. Stowarzyszenie było reprezentowane przez radcę prawnego dr Katarzyna Malinowską. Podczas spotkania, miały miejsce posiedzenia dwóch komitetów: komitet agentów i komitet brokerów. Następnie miały miejsce wystąpienia dotyczące produktów inwestycyjnych oraz emerytalnych. Najwięcej […]

Spotkanie organizatorów XXI Kongresu Brokerów

1 lut , 2018 aktualności

Spotkanie organizatorów XXI Kongresu Brokerów

W dniu 30.01.2018 r odbyło się spotkanie z partnerami i współorganizatorami XXI Kongresu Brokerów. Kongres odbędzie się w dniach 13 – 15 czerwca w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach.

Omówiono aspekty organizacyjne i merytoryczne Kongresu. Przez pierwsze trzy tygodnie rekrutacji wyczerpano zarezerwowaną przez organizatorów pulę pokoi.