lipiec 2018

Informacje dotyczące dyrektywy AML

17 lip , 2018 aktualności

Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Odpowiadając na zainteresowanie brokerów odnośnie dyrektywy AML przedstawiamy informacje ogólne, obowiązki instytucji obowiązanych oraz sankcje wynikające z powyższej ustawy.

Czytaj więcej… (PDF)

XXI Kongres Brokerów- dobre przyjęcie imprezy przez jej uczestników

10 lip , 2018 aktualności

Emocje po XXI Kongresie Brokerów opadły, a my  spokojnie analizujemy i podsumowujemy tegoroczną imprezę. I chociaż mamy pewność, że udało nam się zachować jej wysoki poziom, to z przyjemnością odnotowujemy wszelkie sygnały, świadczące o zadowoleniu  uczestników. Zadowoleniu z poziomu merytorycznego Kongresu i ze znakomitej atmosfery temu spotkaniu towarzyszącej.

„Rozmowa […]

Egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

9 lip , 2018 aktualności

Informujemy, że w dniu 25 września 2018  odbędzie się egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zgłoszenie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa) pisemnego wniosku o przystąpienie do egzaminu z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w terminie […]

Projekt EIOPA dot. Regulacyjnych Standardów Technicznych dla PII

2 lip , 2018 aktualności

Poniżej publikujemy tłumaczenie wiadomości otrzymanej z BIPAR-u:

„Do stowarzyszeń członkowskich BIPAR,

Szanowny Panie, Szanowna Pani,

 

Streszczenie: Projekt EIOPA dotyczący Regulacyjnych Standardów Technicznych dla PII i zdolności finansowej pośredników przedstawiony został wczoraj Komisji Europejskiej, która ma je przyjąć do końca lata 2018 r. RTS […]

Wyniki egzaminu brokerskiego z 26 czerwca b.r.

2 lip , 2018 aktualności

Informujemy, że na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego dostępne są wyniki egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, który  odbył się  się w dniu 26 czerwca 2018 r.

Podsumowując: do egzaminu podeszło 157 osób, w tym:

– do części ubezpieczeniowej 151 osób (egzamin zdało 87 osób),

– do części reasekuracyjnej 7 osób […]