październik 2018

Informacja Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych o przetwarzaniu danych osobowych w związku z działalnością szkoleniową

3 paź , 2018 Bez kategorii

Szanowni Państwo,

 

w związku z działalnością szkoleniową prowadzoną przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000099208 (dalej: „Stowarzyszenie” lub […]

Informacja dla członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych o przetwarzaniu danych osobowych

2 paź , 2018 Bez kategorii

Szanowni Państwo,

 

w związku z Państwa członkostwem w Stowarzyszeniu Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000099208 (dalej: „Stowarzyszenie” lub „Administrator […]

test wideo

1 paź , 2018 Bez kategorii

Pod podanym niżej odnośnikiem znajduje się strona wyświetlająca obraz z kamery internetowej, nadającej „na żywo” obraz miasta. Jeżeli obraz odtwarza się prawidłowo, oznacza to, że Państwa komputer i sieć są prawidłowo skonfigurowane do odbioru naszych transmisji online.

Link do strony z kamerą internetową

W sieciach […]