luty 2019

Opinie i uwagi

28 lt. , 2019 Bez kategorii

Wszelkie uwagi i opinie, związane zarówno ze stroną merytoryczną szkoleń, jak i z aspektami technicznymi, należy zgłaszać drogą mailową na adres: patrycja.fidelus@polbrokers.pl

Uczestnicy szkoleń, których przebieg transmitowany jest za pośrednictwem internetu, mają w trakcie transmisji dostęp do przycisku zatytułowanego „zgłoś pytanie lub problem” – przycisk ten daje możliwość uruchomienia […]

Polityka bezpieczeństwa i ochrony danych

20 lt. , 2019 Bez kategorii

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

 

Spis Treści:

I. Zakres i cel Instrukcji
II. Kompetencje – odpowiedzialność
III. Definicje
IV. Cele i zasady przetwarzania danych osobowych
V. Obowiązki osób posiadających dostęp do danych osobowych
VI. Realizacja praw osób, […]

Brokerzy, macie czas do 15.02!

14 lt. , 2019 aktualności

Obowiązek złożenia Rzecznikowi Finansowemu sprawozdania dotyczącego rozpatrywania reklamacji dotyczy aktualnie także brokerów ubezpieczeniowych, co jest rezultatem nowelizacji ustawy z dnia 05 sierpnia 2018 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego (Ustawa reklamacyjna) dokonanej na podstawie przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Z dniem 01 października […]