czerwiec 2019

Odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

28 cze , 2019 aktualności

25 czerwca w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
W trakcie obrad  rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 roku, udzielono też absolutorium członkom organu zarządzającego oraz rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2018 rok. […]

Zwolnienie z egzaminu brokerskiego

28 cze , 2019 archiwim

Absolwenci nowego kierunku „Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne” uprawnieni do zwolnienia z egzaminu na brokera ubezpieczeniowego!

Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych uchwałą nr 135/2019 uznała stacjonarne studia magisterskie drugiego stopnia uruchamiane przez Wydział Zarządzania i Wydział Prawa i Administracji UG za zgodne z zakresem tematów egzaminów […]

Program edukacyjny „Jest ryzyko jest … ubezpieczenie”

18 cze , 2019 aktualności

Wszystkim brokerom polecamy portal internetowy występujący pod adresem: www.jestubezpieczenie.pl

Uruchomiony na portalu internetowym ubezpieczeniowy  program edukacyjny „Jest ryzyko jest … ubezpieczenie” jest projektem przygotowywanym z myślą o jak najszerszych kręgach czytelników-internautów. Potocznym powiedzeniom: „żyjemy w świecie ryzyka” czy „jest ryzyko – jest […]

Zapis konferencji zorganizowanej z okazji 25-lecia kwartalnika „Prawo Asekuracyjne”

13 cze , 2019 aktualności

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych było współorganizatorem (wraz z Fundacją „Prawo Ubezpieczeniowe”) konferencji naukowej z okazji 25-lecia kwartalnika „Prawo Asekuracyjne” pt.

„Dystrybucja ubezpieczeń w obliczu zmian regulacyjnych i technologicznych”

która odbyła się 12 czerwca 2019 r. w Warszawie, w Domu Technika NOT.

Poniżej […]

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

11 cze , 2019 aktualności

Warszawa, 11 czerwca 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (dalej jako: „Stowarzyszenie”) ma zaszczyt powiadomić o zwołaniu, w trybie art. 13 ust 2 Statutu Stowarzyszenia,

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie […]

BROKER – dodatek specjalny do Gazety Ubezpieczeniowej nr 22/2019

11 cze , 2019 aktualności

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnym dodatkiem do Gazety Ubezpieczeniowej, który był również dostępny w materiałach przekazanych uczestnikom XXII Kongresu Brokerów. Teraz można przeglądać tę publikację w trybie online. Szczególnej uwadze czytelników polecamy rozmowę przeprowadzoną przed ostatnim Kongresem z Prezesem Stowarzyszenia Brokerów – Łukasz Zoń opowiada […]

Studia podyplomowe z dziedziny ubezpieczeń

10 cze , 2019 aktualności

Uwaga, trwa nabór na Podyplomowe Studia Ubezpieczeń, organizowane przez Szkołę Główną Handlową i wspierane wiedzą oraz doświadczeniem prof. dr hab Tadeusza Szumlicza.

W zamyśle organizatorów, studia mają dać słuczaczom teoretyczną i praktyczną, a przede wszystkim aktualną, wiedzę z dziedziny ubezpieczeń, a także z dziedziny ubezpieczeniowego zarządzania ryzykiem.

Zapisy trwają do 13 […]