kwiecień 2020

Polecamy: Komentarz do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

30 kwi , 2020 aktualności

Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz; autorstwa Mariusza Frasa, Bartosza Kucharskiego, Katarzyny Malinowskiej, Doroty Maśniak i Moniki Szaraniec (Wolters Kluwer, Warszawa 2020).

Ustawa z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2019 r., poz. 1881) obowiązuje w Polsce od dnia 1.10.2018 roku. Ustawa ma fundamentalne znaczenia dla działalności dystrybutorów […]

Almanach Brokerów – można już zamawiać bezpłatny egzemplarz

23 kwi , 2020 aktualności

Koleżanki i Koledzy Brokerzy,

Od wielu lat, w trakcie Kongresu Brokerów, wręczaliśmy Wam specjalny brokerski dodatek do Miesięcznika Ubezpieczeniowego – Almanach Brokerów. W związku z panującą epidemią, termin Kongresu został zmieniony.  Almanach ukaże się, dzięki zaangażowaniu firmy Ogma, w standardowym terminie (maj) i będzie dostępny […]

Stawki ubezpieczeń będą coraz wyższe

20 kwi , 2020 aktualności

Wzrost odszkodowań, a także pandemia koronawirusa przyczynią się do zwiększenia cen ubezpieczeń, stwierdza Business Insider. Znaczny przyrost wartości środków wypłacanych z tytułu polisy środków można zauważyć m.in. w ubezpieczeniach majątkowych i od różnych ryzyk finansowych mówi Prezes Łukasz Zoń. Na trendy rynkowe wpłynie także pandemia. Część […]

SPBUiR ma już 800 członków!

17 kwi , 2020 aktualności

Szanowne Koleżanki i Koledzy Brokerzy, sympatycy Stowarzyszenia! W tym przygnębiającym okresie potrzebujemy krzepiących wiadomości i z pewnością wiele takich wiadomości do Was będzie docierało w najbliższym czasie. My również dorzucamy coś do tej puli i z ogromną satysfakcją informujemy, że nasze szeregi nieustannie rosną – Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych […]

W czasie kryzysu firmy nie powinny rezygnować z ubezpieczeń

14 kwi , 2020 aktualności

Na łamach „Gazety Ubezpieczeniowej” ukazała się wypowiedź Prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Pan Łukasz Zoń uważa, że rozwiązania antykryzysowe dotyczące rynku ubezpieczeń powinny uwzględniać jego specyfikę – brak opłaty składki może w skrajnym przypadku spowodować opóźnienia w wypłacie odszkodowań. Z kolei przedsiębiorcy […]

Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej

8 kwi , 2020 aktualności

Środki kontroli i zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 będą wymagały większej liczby osób pracujących zdalnie niż zwykle. Poniżej znajduje się kilka porad dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych podczas pracy poza biurem.

Rekomendacje dotyczą postępowania z urządzeniami (komputery, tablety, smartfony), oprogramowaniem pocztowym […]