czerwiec 2020

Prośba o pomoc w organizacji stażu w Poznaniu dla studentki

29 cze , 2020 aktualności

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w organizacji stażu w Poznaniu dla studentki (po pierwszym roku studiów) Wydziału Zarządzania i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku Ubezpieczenia. Przewidywana jest możliwość opłacenia praktyk ze środków publicznych NCBR.

Stowarzyszenie było inicjatorem powstania […]

Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

26 cze , 2020 aktualności

25 czerwca w Warszawie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

W trakcie obrad rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2019 roku, udzielono absolutorium członkom organu zarządzającego oraz rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Podczas […]

Prezes Łukasz Zoń o odszkodowaniach związanych z żywiołami

26 cze , 2020 aktualności

Żywioły, w tym powodzie, co roku powodują wiele szkód, a wypłacane latem odszkodowania sięgają setek milionów. W tym roku łączna ich wartość może przekroczyć pół miliarda, zauważa w Puls Biznesu prezes Łukasz Zoń. Przypomina też, że nawet jeżeli ubezpieczyciel zgodzi się wziąć na siebie odpowiedzialność […]

Stanowisko KNF dotyczące skutków niezrealizowania obowiązku doskonalenia umiejętności zawodowych

24 cze , 2020 aktualności

W odpowiedzi na pytania podmiotów nadzorowanych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) opublikował swoje stanowisko dotyczące skutków niezrealizowania obowiązku doskonalenia umiejętności zawodowych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

W komunikacie Urząd podkreślił, że jego zdaniem wskazanie […]

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

23 cze , 2020 aktualności

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Ostatni czas wywrócił nasze dotychczasowe życie do góry nogami. Niemniej jednak nie oznacza to, że życie społeczno – gospodarcze kompletnie zamarło. Także w Stowarzyszeniu przyszedł czas na podsumowanie ubiegłego roku., a nawet, z uwagi na to, że mamy rok wyborczy, ubiegłych trzech […]

Zabezpieczenie majątku przed skutkami burz

22 cze , 2020 aktualności

Gwałtowne burze co roku powodują wiele kosztownych szkód, liczonych w setkach milionów złotych. Dlatego warto zabezpieczyć zarówno majątek prywatny, jak i firmowy. Zwłaszcza że w tym roku przerwy w działalności i brak obrotów z powodu zalania, mogą być szczególnie dotkliwe, radzi Prezes Łukasz Zoń. Zabezpieczyć polisą […]

Kilka słów przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia

22 cze , 2020 aktualności

Koleżanki i Koledzy!
Brokerzy członkowie Stowarzyszenia,

Zbliżające się Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 25 czerwca, będzie m.in. Zebraniem wyborczym. Zgodnie z naszym Statutem wybierać będziemy wszystkie władze Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, to nasze wspólne dobro. Dzięki pozycji, którą wspólnie […]

Jak ubezpieczać firmy od skutków wandalizmu – komentarz SPBUiR

8 cze , 2020 aktualności

Ubezpieczając firmowy majątek od skutków wandalizmu, dewastacji czy graffiti, warto pamiętać o kilku rzeczach, przypomina w Pulsie Biznesu Prezes Łukasz Zoń. Po pierwsze, taka ochrona jest przedmiotem dodatkowych klauzul do ubezpieczenia. Po drugie, różne są zakresy polis i definicje szkód, a po trzecie często trzeba część szkód pokryć z własnej […]