styczeń 2021

Potrzebna jest krew dla naszego kolegi, brokera ubezpieczeniowego

29 st. , 2021 aktualności,czerwone

Potrzebna jest krew dla naszego kolegi, Michała Gabryelaka, brokera ubezpieczeniowego MERYDIAN S.A.

Tuż przed świętami zachorował na koronawirusa. Niestety przebieg choroby jest bardzo ciężki i jedyną szansą jest przeszczep płuc. Michał leży obecnie w Szpitalu MSWiA w Warszawie pod ECMO (płuco-serce) i został zakwalifikowany do przeszczepu. […]

Informacja o zaświadczeniach za szkolenie z 27.01

27 st. , 2021 aktualności

Z przyczyn techniczno-organizacyjnych, zaświadczenia udziału w dzisiejszym szkoleniu („Jak ubezpieczać ryzyka środowiskowe”) zostaną przygotowane na początku przyszłego tygodnia. O możliwości pobrania zaświadczeń poinformujemy w mailowo.

Udostępniamy bezpłatne materiały demonstracyjne platformy ABC dystrybutora ubezpieczeń

17 st. , 2021 aktualności

Z rozmów z potencjalnymi użytkownikami naszych usług edukacyjnych wynika, że istnieje potrzeba zapoznania się z zasadami funkcjonowania platformy edukacyjnej oraz z fragmentami udostępnianych na platformie wykładów. Dostęp do materiałów demonstracyjnych ma ułatwić ocenę, czy oferowane kursy odpowiadają potrzebom dystrybutorów ubezpieczeń. Mając na uwadze tę potrzebę, zdecydowaliśmy się dać Państwu dostęp […]

Dystrybucja ubezpieczeń i ochrona danych a Brexit

11 st. , 2021 aktualności

Szanowni Państwo, z dniem 31 grudnia zakończył się okres przejściowy związany z ustaniem członkowstwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. W związku z tym, konieczne jest baczniejsze zwracanie uwagi na relacje z dystrybutorami ubezpieczeń z Wielkiej Brytanii, którzy nie korzystają już ze swobód świadczenia usług i przedsiębiorczości w celu oferowania ubezpieczeń na terytorium […]

Raport o stanie rynku brokerskiego w 2019 roku

4 st. , 2021 aktualności

Raport  obejmuje w całości okres obowiązywania ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,która weszła w życie z dniem1 października 2018 r. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wdrożyła przede wszystkim zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r.w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.UE.L.2016.26.19). […]