listopad 2021

Porozumienie polityczne w sprawie przeglądu dyrektywy (2009/103/WE)

24 lis , 2021 aktualności

W dniu 21 października Parlament Europejski na sesji plenarnej zatwierdził porozumienie polityczne w sprawie przeglądu dyrektywy (2009/103/WE) „dotyczącej ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych”, tzw. dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych (MID). Porozumienie polityczne musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Radę […]

Rozwój regulacji w zakresie obowiązków informacyjnych dystrybutorów

24 lis , 2021 aktualności

Poniżej przedstawiamy informację na temat rozwoju regulacji w zakresie obowiązków informacyjnych dystrybutorów działających na rynku finansowym w kontekście produktów inwestycyjnych

STRESZCZENIE: Europejskie Urzędy Nadzoru przedstawiły Komisji swoje ostateczne wnioski dotyczące Regulacyjnych Standardów Technicznych (RTS) w zakresie treści i sposobu prezentacji informacji […]

Informacja przekazana przez BIPAR

10 lis , 2021 aktualności

BIPAR pragnie poinformować, że:

1/ zastosowanie karty produktu (KID) do produktów inwestycyjnych (UCITS) może zostać odroczone do 1 stycznia 2023 r.

2/ ponowiono wezwanie do przeprowadzenia szerszego przeglądu produktów inwestycyjnych z częścią ubezpieczeniową (PRIIPs).

W ostatnim czasie zarówno Rada, jak i Parlament […]

Konsultacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

2 lis , 2021 aktualności

W dniu 2 sierpnia 2021 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął konsultacje publiczne w sprawie projektu wytycznych dotyczących „polityk i procedur w odniesieniu do zarządzania zgodnością oraz roli i obowiązków pracownika odpowiedzialnego w przedsiębiorstwach za zapewnienie zgodności z przepisami AML/CFT”- czyli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. […]