grudzień 2021

Ochrona sygnalistów a brokerzy ubezpieczeniowi

29 gru , 2021 aktualności

Od 17.12.21021r obowiązuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii  – tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów.

Niestety rząd, a konkretnie MRiPS nie zdążyło przygotować w oznaczonym terminie prawidłowej ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego ww dyrektywę. Jest […]

Strategiczna współpraca Stowarzyszenia Brokerów ze SKARBIEC Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

17 gru , 2021 aktualności

Szanowni Państwo

Jest nam niezmiernie miło poinformować o podjęciu przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych współpracy ze SKARBIEC TFI S.A. polegającej na propagowaniu wiedzy z zakresu III-filarowych produktów dedykowanych oszczędzaniu na cele emerytalne, oferujących swoim uczestnikom wymierne korzyści podatkowe. W ramach współpracy, na początek SKARBIE […]

Raport o stanie rynku brokerskiego 2020

13 gru , 2021 aktualności

Zachęcamy do zapoznania się  z raportem o stanie rynku brokerskiego w 2020 roku, opublikowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Lliczba zarejestrowanych brokerów na koniec roku wyniosła 1465, w tym 1411 to podmioty wykonujące działalność w zakresie ubezpieczeń, 54 w zakresie reasekuracji.

W najbardziej syntetycznym ujęciu rynek brokerski w poprzednim […]

Oferujemy możliwość uzupełnienia puli szkoleń obowiązkowych dla brokerów

10 gru , 2021 aktualności

Proponujemy Państwu udział w szkoleniach archiwalnych i uzupełnienie puli szkoleń obowiązkowych, o których mówi Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń.
Oferujemy Państwu dostęp do szkoleń archiwalnych, zarejestrowanych w ramach cyklu 2020/2021 oraz w aktualnym cyklu.

Uczestnicy tych szkoleń mają możliwość rozwiązywania testów i uzyskania prawa do otrzymania stosownych zaświadczeń. Każde […]

Najnowsze prace, w których uczestniczy BIPAR oraz Stowarzyszenie Brokerów

6 gru , 2021 aktualności

Szanowni Członkowie,

Chcielibyśmy poinformować o najnowszych pracach, w których uczestniczy BIPAR, a wraz z nim także Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Obecnie przygotowujemy odpowiedzi na kwestionariusz przygotowany przez BIPAR.

Poniżej prezentujemy informację w tym zakresie.

Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie przepisów […]

Stanowisko UODO dot. roli brokera – pytanie o Państwa opinię

3 gru , 2021 aktualności

Szanowni  Państwo,

w nawiązaniu do opublikowanego we wrześniu br.  stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych  dotyczącego  roli brokera jako administratora danych osobowych (tekst zawierający to stanowisko dostępny jest pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/225/2137), a także w reakcji na zaobserwowane przez Stowarzyszenie wzmożone zainteresowanie tym tematem z Państwa strony oraz zgłaszanie […]