styczeń 2022

Rozpoczynamy przygotowania do XXIV Kongresu Brokerów

25 sty , 2022 aktualności

Mamy jeszcze w pamięci XXIII Kongres Brokerów, bardzo pozytywnie odebrany przez jego uczestników. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu.

Rozpoczynamy przygotowania do XXIV Kongresu Brokerów, mającego odbyć się w dniach 25-27 maja w Mikołajkach. Jego tytuł to:

NOWA RZECZYWISTOŚĆ , NOWE […]

Spotkanie organizatorów Kongresu Brokerów

21 sty , 2022 aktualności

W dniu 20 stycznia odbyło się w Warszawie spotkanie organizatorów XXIV Kongresu Brokerów, który odbędzie się w dniach 25-27 maja w Mikołajkach. Hasło tegorocznego spotkania jest następujące: „Nowa rzeczywistość, nowe możliwości”.  Zaproponowana formuła Kongresu pozostaje bez zmian. W trakcie Kongresu zastosowane będą wszelkie środki bezpieczeństwa […]

UWAGA! Szkolenie zaplanowane na 12 stycznia zostało odwołane

11 sty , 2022 aktualności

Z przyczyn technicznych, szkolenie zatytułowane „Jurysdykcja i prawo właściwe dla roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia z elementem obcym. Odpowiedzialność za działania sztucznej inteligencji w kontekście ubezpieczeń”, zostało odwołane. Wszystkie osoby, które wyraziły chęć udziału w szkoleniu przepraszamy za niedogodność.

UKNF o wymogach w zakresie zarządzania produktem dla dystrybutorów niebędących twórcami produktu

5 sty , 2022 aktualności

Stanowisko UKNF ma na celu zwrócenie uwagi na istotne zagadnienia dotyczące stosowania wymogów w zakresie zarządzania produktem przewidzianych dla dystrybutorów ubezpieczeń niebędących twórcami produktu.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował swoje stanowisko ws. stosowania wymogów w zakresie zarządzania produktem przewidzianych dla dystrybutorów ubezpieczeń […]

Składka członkowska za rok 2022

4 sty , 2022 aktualności

Przypominamy, że podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, które odbyło się dnia 23 czerwca 2021,  ustalono wysokość składki członkowskiej na rok 2022 w wysokości 500 zł.

Składka powinna być opłacana do końca marca danego roku.