kwiecień 2022

Prof. dr hab. Marcin Orlicki na stanowisku Redaktora Naczelnego kwartalnika naukowego „Prawo Asekuracyjne”

16 kwi , 2022 aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych powołał w dniu 12 kwietnia 2022 r. prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego na stanowisko Redaktora Naczelnego kwartalnika naukowego „Prawo Asekuracyjne”.

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki jest pracownikiem naukowym Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa […]

Otrzymaliśmy tytuł INSTYTUCJA MIESIĄCA!

15 kwi , 2022 aktualności

Tytuł INSTYTUCJA MIESIĄCA, przyznawany przez „Gazetę Ubezpieczeniową”, w marcu 2022 r. otrzymało Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Wspomniany tytuł został przyznany w 30. rocznicę rozpoczęcia działalności w uznaniu sukcesów odniesionych w tym okresie oraz ogromnego wkładu w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń.

Dyplom odebrał dyrektor […]

Program XXIV Kongresu Brokerów

15 kwi , 2022 aktualności

Szanowni Państwo,
Niniejszym publikujemy program zbliżającego się Kongresu. Więcej szczegółów na temat imprezy udostępniamy na stronie:

kongresbrokerow.pl

Przy okazji chcemy przypomnieć o możliwości wystąpienia w Telewizji Kongresowej. Podobnie jak w poprzednich latach, zadbamy o to, by udostępnić wszystkim zainteresowanym możliwość śledzenia wydarzeń […]

47% kandydatów zdało egzamin brokerski

5 kwi , 2022 aktualności

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował na stronie internetowej wyniki egzaminu brokerskiego przeprowadzonego 29 marca. Z 223 sklasyfikowanych osób test zaliczyły 104 osoby, tj. 47%. Jedna osoba została wykluczona.

Część ubezpieczeniową egzaminu pisało 216 osób, zdało 99, tj. 46%. Do części reasekuracyjnej […]