sierpień 2022

EIOPA – wskazówki dot. preferencji klienta w zakresie zrównoważonego rozwoju

25 sie , 2022 aktualności

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował wskazówki dotyczące uwzględniania preferencji klienta w zakresie zrównoważonego rozwoju w ocenie adekwatności ochrony ubezpieczeniowej wymaganej na mocy dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD).

Wskazówki opierają się na zmienionych przepisach IDD poziomu II (Rozporządzenie Delegowane […]

EIOPA – sprawozdanie

18 sie , 2022 aktualności

EIOPA opublikowała sprawozdanie z przeglądu wytycznych dotyczących systemu zarządzania w zakresie różnicy między dystrybucją ubezpieczeń a outsourcingiem przez ubezpieczycieli działalności w zakresie underwritingu.

Sprawozdanie to ma bezpośrednie znaczenie dla pośredników, ponieważ ocenia m.in. praktyki ubezpieczycieli w zakresie udzielania usługodawcom/pośrednikom uprawnień do gwarantowania i rozliczania roszczeń w ich imieniu i na ich […]