Odpowiedź KNF na pytania dot. ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

 

Poniżej publikujemy treść pisma, które w sierpniu 2018 roku przekazaliśmy do Komisji Nadzoru Finansowego. Pismo zawierało pytania o interpretację niektórych przepisów z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń. Wraz ze wspomnianymi pytaniami, przekazaliśmy również opis platformy szkoleń online oraz sposobu realizacji tychże szkoleń – poprosiliśmy o ocenę zgodności stosowanych przez nas procedur i technik z wymogami stawianymi przez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń.

W odrębnym pliku przekazujemy Państwu skan dokumentu, nadesłanego przez Komisję w odpowiedzi na nasze pytania.

Pytania do KNF
Odpowiedź KNF