Warsztaty dot. ochrony danych osobowych dla członków Stowarzyszenia

 

Szanowni Państwo,

Sytuacja na rynku ochrony danych osobowych zmienia się dynamicznie. Coraz więcej dokumentacji, nowa ustawa wprowadzająca zmiany w 168 ustawach sektorowych – również w sektorze  ubezpieczeń , uaktywnienie się UODO w zakresie kontroli i nakładania kar ( pierwsza kara – prawie 1 mln.zł) powodują, że profesjonalne przygotowanie osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, pozwoli na zminimalizowanie wysokości sankcji lub zupełne ich wyeliminowanie.

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych ma możliwość uzyskania dla swoich członków uczestnictwa w Warsztatach organizowanych dla Inspektorów Ochrony Danych lub osób odpowiedzialnych za ochronę danych w firmach w których nie powołano IOD.

  

Kurs stanowi odpowiedź na pytanie „Jak można profesjonalnie i bezpiecznie wykonywać obowiązki Inspektora Ochrony Danych”

  

Podczas kursu eksperci, praktycy rynkowi oraz wieloletni byli dyrektorzy urzędu nadzoru przekażą konkretną wiedzę oraz praktyczne rozwiązania i narzędzia do ich wdrożenia w zakresie szacowania ryzyka, organizacji procesu DPIA czy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Korzyścią dla uczestnika jest nie tylko profesjonalne przygotowanie do pełnienia samodzielnie funkcji Inspektora, ale również umiejętność przygotowania organizacji do audytu czy do kontroli UODO. Warsztaty są dofinansowane nawet do 80% – co jeszcze bardziej zwiększa ich atrakcyjność
  
Szczegółowe informacje na temat Kursu dostępne są na stronie: