Nie żyje Jarosław Gniadek

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 10 lipca zmarł Jarosław Gniadek, członek Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, osoba bardzo popularna w środowisku ubezpieczeniowym, ekspert w dziedzinie obsługi klientów, underwriter oraz broker ubezpieczeniowy. Pełnił funkcje kierownicze, zarówno w firmach brokerskich, jak i zakładach ubezpieczeń.

  
Łączymy się w smutku z Rodziną oraz współpracownikami Jarosława Gniadka.