Polecamy: Komentarz do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

 

Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz; autorstwa Mariusza Frasa, Bartosza Kucharskiego, Katarzyny Malinowskiej, Doroty Maśniak i Moniki Szaraniec (Wolters Kluwer, Warszawa 2020).

Ustawa z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2019 r., poz. 1881) obowiązuje w Polsce od dnia 1.10.2018 roku. Ustawa ma fundamentalne znaczenia dla działalności dystrybutorów ubezpieczeń oraz ich klientów, a także dla funkcjonowania rynku ubezpieczeń gospodarczych.

W ustawie doprecyzowano obowiązki rejestracyjne, zawodowe i organizacyjne dystrybutorów ubezpieczeń, nałożone zostały dodatkowe obowiązki (głównie przedkontraktowe o charakterze informacyjnym) na dystrybutorów ubezpieczeń względem klienta, uproszczone i ujednolicone zostały procedury wchodzenia dystrybutorów ubezpieczeń na zagraniczne rynki w całej Unii Europejskiej, zwiększony został stopień harmonizacji sankcji i środków administracyjnych z tytułu naruszenia przepisów ustawy, ustanowiony został wymóg pozasądowego rozstrzygania sporów z udziałem klientów oraz zwiększona została rola Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) w ramach nadzoru mikroostrożnościowego nad działalnością dystrybutorów ubezpieczeń.

Od początku marca br jest w sprzedaży komentarz do tejże ustawy o nazwieDystrybucja ubezpieczeń. Komentarz; autorstwa Mariusza Frasa, Bartosza Kucharskiego, Katarzyny Malinowskiej, Doroty Maśniak i Moniki Szaraniec (Wolters Kluwer, Warszawa 2020).

Powyższa pozycja w literaturze jest adresowana do zarówno dla praktyków prawa, tj. sędziów, adwokatów, radców prawnych, jak i dla przedstawicieli nauki, aplikantów zawodów prawniczych i studentów, a także dla samych dystrybutorów ubezpieczeń, innych instytucji finansowych i ich pracowników.

Zaletą powyższej publikacji, spośród także innych w tej tematyce na rynku, jest przede wszystkim to, że:

  1. jest ona najbardziej aktualnym opracowaniem obejmującym także akty wykonawcze do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (inne opracowanie tej zalety nie posiadają),
  2. zawiera ona odpowiedzi na wiele pytań nurtujących praktykę, bowiem ukazuje się w terminie półtora roku obowiązywania ustawy tj. obowiązek dokonywania analizy potrzeb i wymagań klienta przez dystrybutorów ubezpieczeń, obowiązek świadczenia doradztwa przez dystrybutorów ubezpieczeń, zakazanych powiązań podmiotowych i bliskich powiązań pośredników ubezpieczeniowych w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, a także nowych zasad nadzoru względem dystrybutorów ubezpieczeń ze strony organów unijnych i KNF),
  3. jest ona napisana przez wyłącznie dr hab. nauk prawnych, którzy są ekspertami w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych, wszyscy oni czynnie prowadzą od wielu lat szkolenia dla dystrybutorów ubezpieczeń, a większość z nich także wykonuje zawód adwokata czy radcy prawnego.

 

Komentarz ten w założeniu Autorów ma stanowić połączenie wiedzy teoretycznej z uwzględnieniem potrzeb praktyki i praktycznych problemów stosowania prawa. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż komentowana ustawa wprowadza z jednej strony wiele nowych rozwiązań prawnych istotnych dla działalności dystrybutorów ubezpieczeń, z drugiej strony treść przepisów prawnych  budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte w orzecznictwie sądów ze względu na niedługi czas obowiązywania ustawy. Niniejszy komentarz z pewnością umożliwi Czytelnikowi odnalezienie właściwej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych.

Link do publikacji:

 https://www.profinfo.pl/sklep/dystrybucja-ubezpieczen-komentarz,128085.html?gclid=EAIaIQobChMIotyal_Kj6AIVCKqaCh3vzwH9EAQYAiABEgI49vD_BwE

Ustawa o dystrybucji ubezpieczen g 26 podglad

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń 1_4