Dofinansowania do szkoleń dla MŚP sektora finansowego

 

Niniejszym informujemy, że od 26 marca do 16 kwietnia 2020r. trwa III runda naboru zgłoszeń do projektu „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń” w ramach PO WER. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora finansowego mogą skorzystać z dofinansowania szkoleń do 80% wartości usługi szkoleniowej. Akademia kompetencji zakłada, że szkolenia będą realizowane w 2. połowie roku. Do skorzystania ze wsparcia zapraszane są banki spółdzielcze, SKOKi, brokerzy ubezpieczeniowi, multiagencje ubezpieczeniowe, agenci ubezpieczeniowi, pośrednicy finansowi i wszystkie inne podmioty sektora finansowego spełniające kryteria zakwalifikowania do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Informacje szczegółowe znajdują się na stronie projektu:

http://akademia-kompetencji.com.pl/oglaszamy-iii-runde-naboru/