Uproszczony wniosek o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek ZUS

 

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa ZUS przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych.

Odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie będzie dotyczyło wyłącznie składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. i ma dotyczyć także składek, których termin płatności już upłynął oraz zawartych już układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja 2020 r.

Jakie będziemy mieli z tego korzyści? Możemy liczyć na wstrzymanie wdrażania postępowania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz stosowania sankcji.

Odroczenie może dotyczyć odprowadzania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ważne: w tej sytuacji ZUS wcale nie musi uwzględnić wniosku. Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, należne składki będą musiały być opłacone wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

Poniżej stosowne pliki do pobrania:

Podatek

RSO – odroczenie płatności składek ZUS

RSO Uzasadnienie

Uzasadnienie