Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

25 czerwca w Warszawie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

W trakcie obrad rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2019 roku, udzielono absolutorium członkom organu zarządzającego oraz rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Podczas Zgromadzenia ustalono również, że kwota składki członkowskiej pozostanie niezmieniona.

Zgromadzenie podjęło decyzje o obsadzie władz organizacji w związku z końcem ich kadencji.

Na prezesa Zarządu wybrano Łukasza Zoń (EIB SA Broker Ubezpieczeniowy).

Do Zarządu wybrani zostali:
Weronika Chmielewska (PWS Konstanta S.A.)
Rafał Kaszubowski (EIB SA Broker Ubezpieczeniowy)
Marek Porczyński (Aon)
Bernard Rożek (Rożek Brokers Group Sp. z o.o.)

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
Stanisław Friedel (EIB SA Broker Ubezpieczeniowy)
Tadeusz Gabryelak MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA
Aneta Hellberg (Telomer S.A.)

Do Komisji Etyki Zawodowej wybrani zostali:
Mateusz Bartoszcze (EIB SA Broker Ubezpieczeniowy)
Jacek Bronś (Biuro Jacek Bronś)
Katarzyna Darewska (EIB SA Broker Ubezpieczeniowy)
Jacek Kliszcz (PWS Konstanta S.A.)
Ewa Kuczyńska (Kancelaria Brokerska Ewa Kuczyńska)
Zbigniew Łazowski (Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe Zbigniew Łazowski)
Elżbieta Skoczylas (Unibroker Sp. z o.o.)

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z relacją wideo z tego wydarzenia: