Rozpoczynamy nowy cykl szkoleniowy

 

Koleżanki i Koledzy, Brokerzy,

Rozpoczynamy cykl szkoleniowy 2020/2021. Tradycyjnie, wykaz tematów szkoleniowych i wykładowców oparty będzie o ranking wynikający z przesłanej do Państwa ankiety. Dziękujemy wszystkim, którzy ją wypełnili i prosimy o głosy tych, którzy jeszcze tego nie zrobili (ankieta będzie aktywna do 15 października).

W nadchodzącym cyklu utrzymujemy  pomimo trudnej sytuacji  – rezygnacja z organizacji Kongresu Brokerów), ceny szkoleń na dotychczasowym poziomie. Planujemy przeprowadzić 20-25 szkoleń w cyklu 2020 – 2021.

Pełna lista zakwalifikowanych szkoleń zostanie opublikowana na stronie i przesłana do Państwa. Dotychczasowe notowania pozwalają na wstępne oszacowanie wyników.

Wobec powyższego zapraszamy na pierwsze szkolenie w dniu 29 września o godz. 11.00.

Pragniemy przypomnieć o ustawowym obowiązku udziału brokerów w szkoleniach zawodowych. W myśl ustawy o Dystrybucji Ubezpieczeń, kolejny okres objęty wspomnianym obowiązkiem kończy się wraz z końcem bieżącego roku kalendarzowego.

 

Aktualne szkolenie – 29 września godz. 11.00

Prowadzący: prof. dr hab. Katarzyna Malinowska

Tytuł: Klauzule brokerskie: znaczenie, sposoby interpretacji i zasady konstruowania

Więcej informacji o szkoleniu…