47% kandydatów zdało egzamin brokerski

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował na stronie internetowej wyniki egzaminu brokerskiego przeprowadzonego 29 marca. Z 223 sklasyfikowanych osób test zaliczyły 104 osoby, tj. 47%. Jedna osoba została wykluczona.

Część ubezpieczeniową egzaminu pisało 216 osób, zdało 99, tj. 46%. Do części reasekuracyjnej przystąpiło 7 zdających, a pozytywny wynik osiągnęło 5 osób, tj. 71%.

Egzamin brokerski to test 100 pytań jednokrotnego wyboru z 4 możliwych odpowiedzi. Zaliczenie go wymaga poprawnej odpowiedzi na 75 pytań. Nie ma ujemnych punktów za brak odpowiedzi, ani za błędną odpowiedź. Poprzedni egzamin, z października 2021 roku, zdało 64% kandydatów. Egzamin z maja ubiegłego roku – 25%. (ANT)

Za:

UKNF