Udostępniamy bezpłatne materiały demonstracyjne platformy ABC dystrybutora ubezpieczeń

 

Z rozmów z potencjalnymi użytkownikami naszych usług edukacyjnych wynika, że istnieje potrzeba zapoznania się z zasadami funkcjonowania platformy edukacyjnej oraz z fragmentami udostępnianych na platformie wykładów. Dostęp do materiałów demonstracyjnych ma ułatwić ocenę, czy oferowane kursy odpowiadają potrzebom dystrybutorów ubezpieczeń. Mając na uwadze tę potrzebę, zdecydowaliśmy się dać Państwu dostęp do specjalnej sekcji platformy ABC dystrybutora ubezpieczeń – zawarte są w niej fragmenty kilku wykładów i prezentacji multimedialnych.
Wejście do wspomnianej sekcji odbywa się poprzez adres:
https://polbrokers.pl/szkolenie-retransmisja/?CourseID=122
Login: abc
Hasło: abc

 

Zapraszamy również do szczegółowego opisu plaftormy ABC dystrybutora ubezpieczeń, znajdującej się pod adresem:

https://polbrokers.pl/platforma-ii/

 

Polecamy także obejrzenie filmu, opisującego pokrótce wspomnianą platformę: