Projekty rozporządzeń dot. pośredników ubezpieczeniowych

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty dwóch rozporządzeń:

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów,
zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru.

Zmiany w rozporządzeniach mają na celu ich dostosowanie do ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw. O zmiany wnioskowała Komisja Nadzoru Finansowego.

Projektowane rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.