Lista szkoleń przeznaczonych do realizacji w cyklu 2021-2022

 

Szkolenia zostały wybrane przez uczestników ankiety – poniższa lista zawiera najczęściej typowane tematy, nie jest jednak listą rankingową (pozycje zostały posortowane alfabetycznie wg nazwisk prowadzących szkolenia).

Wkrótce udostępnimy terminy najbliższych szkoleń w zakładce „Zbliżające się szkolenia”.

 

Ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach majątkowych – Anna Dąbrowska.
Problematyka przedawnienia roszczeń z umów ubezpieczenia – Anna Dąbrowska
Odpowiedzialność za działania sztucznej inteligencji w kontekście ubezpieczeń – dr Mariusz Fras
Jurysdykcja i prawo właściwe dla roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia z elementem obcym – dr Mariusz Fras
Dematerializacja akcji oraz prosta spółka akcyjna jako forma prawna prowadzenia działalności brokerskiej – Bartosz Kucharski
Zawarcie umowy ubezpieczenia na odległość– Bartosz Kucharski
Swoboda umów w zakresie ustalania odszkodowania z umowy auto-casco– Bartosz Kucharski
Odpowiedzialność i ubezpieczenie kadry zarządzającej – dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK
Warsztat pracy brokera: survey, slip, rekomendacja, analiza potrzeb,… – dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK
Elektroniczna umowa ubezpieczenia: co, kto, kiedy i jak – dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK
Ubezpieczenia medyczne cz.2 – dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK i dr hab. Dorota Maśniak prof. UG
Ubezpieczenie komunikacyjne wobec wyzwań teraźniejszości czyli o ubezpieczeniach UTO, pojazdów autonomicznych i maszyn wolnobieżnych.– dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG
Ubezpieczenie śmieci czy o ubezpieczeniach odpadów i nie tylko –dr hab. Dorota Maśniak prof. UG
Interwencja produktowa KNF – znaczenie dla rynku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – Beata Mrozowska – Bartkiewicz
Sustainability w ubezpieczeniach – stan prawny obecny i nadchodzący – Beata Mrozowska-Bartkiewicz
Prawda i kłamstwo, uczciwość i podstęp przy zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia – prof. dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM
Zasady interpretacji przepisów prawa cywilnego i ubezpieczeniowego dla brokerów (oparte na przykładach) – prof. dr hab. Marcin Orlicki
Rola brokera w postępowaniu likwidacyjnym i reklamacyjnym – prof. dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM
Obowiązkowe ubezpieczenia OC członków grup zawodowych –dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM
Prawne aspekty (współ)pracy zdalnej w działalności brokera – czyli o zawieraniu umów na odległość, świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych problemach praktycznych związanych z informatyzacją kontaktu z klientem – Dawid Rogoziński
O newralgicznych punktach umowy brokerskiej (i nie tylko)… czyli case study o prawidłowym formułowaniu umów na rynku pośredników ubezpieczeniowych – Dawid Rogoziński
Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy – pułapki i punkty zapalne… czyli o tym, ażeby Polak był mądry przed szkodą! – Dawid Rogoziński
Wpływ nowych regulacyjnych standardów technicznych na dystrybucję ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych” – dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK
Sankcje administracyjne nakładane na brokerów za nieprzestrzeganie obowiązków informacynych względem klienta przez organy nadzoru krajowe i UE – dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta domowe, gospodarskie, żyjące w stanie wolnym, przebiegające przez drogi i pojawiające się w miastach – dr hab. Małgorzata Serwach, prof. UŁ
Roszczenia odszkodowawcze bezpośrednio poszkodowanych – zasady ustalania, wysokość, orzecznictwo sądowe, nowe tendencje i możliwości – dr hab. Małgorzata Serwach, prof. UŁ
Odpowiedzialność cywilna zarządcy drogi – dr hab. Małgorzata Serwach, prof. UŁ
Zadośćuczynienie – najnowsze regulacje, orzecznictwo, praktyka i wątpliwości interpretacyjne – dr hab. Małgorzata Serwach, prof. UŁ
Telemtyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych – dr hab. inż. Adam Śliwiński, prof. SGH
Klauzule abuzywne w umowach ubezpieczenia – najnowsze orzecznictwo i zmiany w prawie – dr Michał Piotr Ziemiak
Ubezpieczenia obowiązkowe i przymusowe w prawie polskim – analiza „ukrytych i nietypowych” przypadków – dr Michał Piotr Ziemiak
Ubezpieczenia społecznościowe (peer-2-peer), a polski rynek ubezpieczeń – zagadnienia prawno-technologiczne – dr Michał Piotr Ziemiak