aaa

 

1. Podstawy wynagrodzenia brokerskiego:

  1. Podstawy prawne;
  2. Regulacja prawa brokera do wynagrodzenia w umowie brokerskiej / porozumieniu kurtażowym.

2. Charakter wynagrodzenia brokerskiego:

  1. Kurtaż a „fee” od klienta;
  2. Przesłanki do wypłaty kurtażu;
  3. Kurtaż „za doprowadzenie do zawarcia” vs. kurtaż „za obsługę”;
  4. Kurtaż przy „Umowach generalnych”;
  5. Cofnięcie pełnomocnictwa / rozwiązanie umowy brokerskiej / porozumienia kurtażowego a prawo do kurtażu;
  6. Aspekty podatkowe;

3. „Efekt brokerski” (doprowadzenie do zawarcia umowy) jako przesłanka do zapłaty kurtażu – analiza przykładów.
4. Niewykonanie / nienależyte wykonanie obowiązków przez brokera a prawo do wynagrodzenia.
5. Roszczenie brokera o utracony kurtaż do klienta / ubezpieczyciela.