Aktualne szkolenie

 

Visitors have accessed this post 1608 times.


icon-clock-o
Termin:
22.11.2019, godz. 10:00-14.00

Loguj:

icon-eye
Temat:
Odpowiedzialność cywilna podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 k.c.) w praktyce i w orzecznictwie sądowym

 

Agenda

 

1. Uwagi ogólne

2. Pojęcie przedsiębiorstwa oraz zakładu i ich ruchu oraz szkody z nim związanej

3. Przesłanki uznania przedsiębiorstwa za wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody w orzecznictwie sądowym – analiza przypadków

4. Szczególny status przedsiębiorstw transportowych i posługujących się materiałami wybuchowymi

5. Relacja art. 435 k.c. z innymi przepisami

6. Okoliczności egzoneracyjne (wyłączające odpowiedzialność) w orzecznictwie sądowym – analiza przypadków

7. Podsumowanie

 

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami) – w informacji tej przypomnimy Państwu link do strony szkolenia.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
prosimy o email: polbrokers@polbrokers.pl

Szkolenie zdalne (w trybie online):
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

Dr hab Michał Ziemiak – Katedra Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK oraz radca prawny przy OIRP w Toruniu. Reprezentant Zakładu a obecnie Katedry Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK na kilkunastu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych poświęconych problematyce ubezpieczeniowej. Sekretarz rad programowych oraz sekretarz wykonawczy konferencji ubezpieczeniowych organizowanych lub współorganizowanych przez Katedrę (wcześniej Zakład) Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK w latach 2009-2015. Członek zespołów redakcyjnych wielu opracowań ksiąźkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego. W 2012 r. wyróźniony przez Polską Izbę Ubezpieczeń za dorobek i wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń. Współautor raportów Katedry Prawa Ubezpieczeniowego U MK oraz PIU „Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce” (Warszawa 2013 i 2015). Laureat konkursów Polskiej Izby Ubezpieczeń (nagroda I stopnia) oraz Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazety Ubezpieczeniowej (nagroda II stopnia) na najlepsze prace dyplomowe. W 2014 r. wyróźniony przez JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane
w dziedzinie organizacyjnej. W ramach realizacji zadania „Prawo ubezpieczeń gospodarczych” wyróźnienie JM Rektora UMK (2016 r.) dla Zespołu Katedry Prawa Ubezpieczeniowego za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 21 listopada na adres e-mail: polbrokers@polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 22.11.2019 r.

Wpłaty przyjmujemy do 21.11.2019 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń w cyklu 2018/2019 wyglądają następująco:

Typ (liczba)
Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

 
Pakiety obowiązują w ramach aktualnego cyklu szkoleniowego – należy wykorzystać do czerwca 2020 roku.
 
Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana_ otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.