Aktualne szkolenie

 

icon-clock-o
Termin:
  25 października 2018, godz. 11.00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:
Odpowiedzialność brokera z tytułu niedochowania obowiązków – stan po wejściu w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, rozporządzeń unijnych i środków EIOPA

 
1. Najlepiej pojęty interes klienta jako zasada ogólna

2. Konsekwencje prawne niedochowania obowiązku analizy wymagań i potrzeb

   a. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku

   b. Treść i zakres analizy

   c. Beneficjent analizy w ubezpieczeniach na cudzy rachunek

   d. Termin i forma dokonania analizy

   e. Sankcje z tytułu niedochowanie obowiązku

3. Konsekwencje prawne nieudzielenia informacji o produkcie ubezpieczeniowym

   a. Zakres podmiotowy obowiązku zakład ubezpieczeń a broker

   b. Zakres przedmiotowy obowiązku w ubezpieczeniach na życie

   c. Karta produktu w ubezpieczeniach majątkowych

   d. Forma i treść karty produktu

   e. Sankcje z tytułu niedochowania obowiązku stworzenia i doręczenia karty produktu

4. Porada brokerska jako doradztwo na rynku ubezpieczeniowym

   a. Kryteria rzetelnej porady

   b. Sankcje z tytułu braku porady lub nierzetelnej porady

5. Obowiązki związane z procedurą reklamacyjną

   a. Reklamacja na czynności brokerskie a reklamacja dotycząca ochrony ubezpieczeniowej

   b. Obowiązek informacyjny o możliwości złożenia reklamacji przez klienta

   c. Obowiązek odpowiedzi na reklamację

   d. Sankcje z tytułu niedochowania obowiązków

 

icon-pencil-square-o
Forma:

 
Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
prosimy o email: polbrokers@polbrokers.pl

 
Szkolenie zdalne (w trybie online):
fa-long-arrow-right

 
icon-pencil-square-o
Prowadzący:

Dr hab. Dorota Maśniak – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany z zakresu prawa finansowego i ubezpieczeń. Autorka blisko 100 publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego, prawa rynku finansowego i prawa cywilnego. Radca prawny. Współautor powstałego z inicjatywy Stowarzyszenia projektu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 24 października na adres e-mail: polbrokers@polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „ Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 25.10.2018 r.

Wpłaty przyjmujemy do 24.10.2018 r.

 

Ceny szkoleń w cyklu 2018/2019 wyglądają następująco:

Typ (liczba)
     Członek Stowarzyszenia      Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 220 zł 300 zł
Pakiet 5 szkoleń 950 zł 1400 zł
Pakiet 10 szkoleń 1500 zł 2500 zł

  

Uwaga! Pakiety szkoleń są do wykorzystania wyłącznie w cyklu szkoleniowym 2018/2019.
Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.
  

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana_ otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.

 

 
 

Chcielibyśmy poinformować również o tym, że wychodząc naprzeciw Państwa potrzebie zapewnienia prowadzenia działalności zgodnie z nowymi przepisami o dystrybucji ubezpieczeń, wystosowaliśmy do Komisji Nadzoru Finansowego pismo z pytaniem czy do pensum obowiązkowych szkoleń zawodowych, liczą się szkolenia przeprowadzone przed okresem 1 stycznia 2019 roku. W oczekiwaniu na odpowiedź ze strony KNF, dokładamy starań, aby szkolenia wypełniały wszystkie wymogi wskazane nowymi przepisami, jednak do czasu odpowiedzi z KNF Stowarzyszenie nie może zapewnić, że szkolenia te będą zaliczone na poczet ustawowych obowiązków szkoleniowych.

 

Pakiet 5 szkoleń

800

1100

Pakiet 10 szkoleń – roczny

1400

2000