Szkolenie – 26 listopada 2020

 

icon-clock-o
Termin:
26.11.2020, godz. 11:00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:
Zakres działań brokera ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach grupowych (działania na rzecz ubezpieczającego, wspomaganie ubezpieczającego w relacjach z ubezpieczonym, działania na rzecz ubezpieczonych)

 

Agenda

 • Kto powinien być traktowany jako klient brokera w ubezpieczeniach grupowych?
 • Jakie są obowiązki brokera w ubezpieczeniach grupowych?
 • Czy broker może dzielić się kurtażem z ubezpieczającym w ubezpieczeniach grupowych?
 • Czy broker może dzielić się kurtażem z osobą wykonującą czynności ubezpieczającego („Zośką”) w ubezpieczeniach grupowych?
 • Czy ubezpieczający, który zarabia na ubezpieczeniu grupowym, powinien być traktowany jako dystrybutor?
 • Czy osoba wykonująca czynności ubezpieczającego („Zośka”) w ubezpieczeniu grupowym powinna być traktowana jako dystrybutor?
 • Jakie są obowiązki informacyjne ubezpieczającego względem potencjalnego ubezpieczonego w ubezpieczeniach grupowych?
 • Czy broker może/musi wspomagać ubezpieczającego w wykonaniu obowiązków informacyjnych wobec ubezpieczonych?
 • Wobec kogo należy dokonywać analizy potrzeb klienta w ubezpieczeniach grupowych?
 • Wobec kogo należy dokonywać rekomendacji brokerskiej?
 • Jakie są zasady wynagradzania ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych?
 • Jak broker może/musi wspomagać ubezpieczającego w kształtowaniu zasad jego wynagradzania?
 • Na czym polega obowiązek ubezpieczającego działania w sposób uczciwy, rzetelny i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem ubezpieczonego?
 • W jaki sposób broker może/musi wspomagać ubezpieczającego w wykonywaniu obowiązku działania w sposób uczciwy, rzetelny i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem ubezpieczonego?
 • Jakie (i wobec kogo) mogą być sankcje za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków ubezpieczającego odnoszących się do interesów ubezpieczonego?

 

 

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia “tak” lub “nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami) – w informacji tej przypomnimy Państwu link do strony szkolenia.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Szkolenie zdalne (w trybie online):
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

Prof. Marcin Karol Orlicki – radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM. Jest członkiem redakcji „Prawa Asekuracyjnego” oraz sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Prof. Marcin Orlicki prowadzi własną kancelarię radcowską w Poznaniu, jest partnerem w „SMM Legal Maciak Mataczyński”., jest również członkiem Rady Nadzorczej Generali TU SA i Generali Życie TU SA.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 25 listopada na adres e-mail: polbrokers@polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 26.11.2020 r.

Wpłaty przyjmujemy do 26.11.2020 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń w cyklu 2019/2020 wyglądają następująco:

Typ (liczba)
Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

 
Pakiety obowiązują w ramach aktualnego cyklu szkoleniowego – należy wykorzystać do czerwca 2021 roku.
 
Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku “Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana_ otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.