Aktualne szkolenie

 

icon-clock-o
Termin:
  23 stycznia 2019, godz. 11.00-15.00

 

Loguj:

 

icon-eye
Temat:
Reklamacje w działalności dystrybutorów ubezpieczeń

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”.Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami) – w informacji tej przypomnimy Państwu link do strony szkolenia.

  

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

 

 
Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
prosimy o email: polbrokers@polbrokers.pl

 

 
Szkolenie zdalne (w trybie online):
fa-long-arrow-right

 

 
icon-pencil-square-o
Prowadzący:

 

 
dr hab. Mariusz Fras, w 1994 ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UŚl, gdzie w 2000 na podstawie napisanej pod kierunkiem Leszka Ogiegło rozprawy pt. Pośrednictwo ubezpieczeniowe uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo cywilne. W 2016 Rada Wydziału Prawa i Administracji UŚl na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa[2].

W latach 1994–1996 odbył aplikację sędziowską zakończoną egzaminem sędziowskim, zaś w latach 1997–1999 aplikację adwokacką. W 2000 został adwokatem. W latach 1996–2000 był asystentem na macierzystym wydziale w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora został tam adiunktem
  

 

 

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 22 stycznia na adres e-mail: polbrokers@polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „ Zgłoś pytanie”.

 

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 23.01.2019 r.

Wpłaty przyjmujemy do 22.01.2019 r.

 

Ceny szkoleń w cyklu 2018/2019 wyglądają następująco:

Typ (liczba)
     Członek Stowarzyszenia      Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie   220 zł   300 zł
         
Pakiet 5 szkoleń   950 zł   1400 zł
         
Pakiet 10 szkoleń   1500 zł   2500 zł

  

 

Uwaga! Pakiety szkoleń są do wykorzystania wyłącznie w cyklu szkoleniowym 2018/2019.
Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.
  

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana_ otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.