Szkolenie – 4 czerwca 2020

 

icon-clock-o
Termin:
4.06.2020, godz. 11:00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych – problemy i wyzwania

 

Agenda

 

1. Zasada lojalności, dobrej wiary i rozsądku w ubezpieczeniach

2. Transparentność umowy ubezpieczenia

3. Zakres obowiązku deklaracji ryzyka

4. Sankcje wadliwej deklaracji lub notyfikacji ryzyka

5. Analiza wymagań i potrzeb klienta

6. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku, treść i zakres analizy

7. Beneficjent analizy w ubezpieczeniach na cudzy rachunek

8. Odmowa udzielenia informacji przez klienta

9. APK w UFK

10. Potrzeby i wymagania klienta

11. Odpowiedzialność z tytułu niedostosowania przez dystrybutora produktu

ubezpieczeniowego do wymagań i potrzeb klienta

12. APK a RODO

13. Analiza potrzeb klienta przy zawieraniu umowy na olejny okres ubezpieczenia

14. APK a efektywność kontynuacji ubezpieczenia

15. APK a klauzula prolongacyjna

16. Wykładnia OWU a kontynuowanie umowy ubezpieczenia przy udziale brokera

17. Przykłady niekorzystnych orzeczeń sądowych, dotyczących naruszenia obowiązku informacyjnego

18. Zrzeczenie się przeprowadzenia APK

19. Odpowiedzialność deliktowa brokera a obowiązek przeprowadzenia testu wymagań i potrzeb – krytyka

 

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami) – w informacji tej przypomnimy Państwu link do strony szkolenia.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Szkolenie zdalne (w trybie online):
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

dr hab. Mariusz Fras – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego
i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; adwokat; autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego oraz międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych. Autor publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym obrotu gospodarczego oraz w prawie handlowym. Od 2005 r. wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 19 maja na adres e-mail: polbrokers@polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 4.06.2020 r.

Wpłaty przyjmujemy do 3.06.2020 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń w cyklu 2019/2020 wyglądają następująco:

Typ (liczba)
Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

 
Pakiety obowiązują w ramach aktualnego cyklu szkoleniowego – należy wykorzystać do czerwca 2020 roku.
 
Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana_ otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.