Szkolenie 26 października 2022

 

icon-clock-o
Termin:
26.10.2022, godz. 11:00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:
O zawarciu umowy ubezpieczenia na odległość. O ubezpieczeniach leasingowanych samochodów.

 

Agenda i opis szkolenia

O zawarciu umowy ubezpieczenia na odległość
1) Jak dostarczyć dokument ubezpieczenia?
2) Czy dokument ubezpieczenia musi być papierowy?
3) Kiedy dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczenia?
4) Od kiedy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność?
5) W jaki sposób winny być udostępnione OWU, by klient był nimi związany?
6) Czy naruszenie obowiązku deklaracji jest sankcjonowane, jeżeli pytania nie miały formy pisemnej?
7) Czy klient związany jest polisą odbiegającą na niekorzyść od wniosku, jeżeli nie zwrócono mu na to uwagi w formie pisemnej?
8) W jakiej formie powinna zostać przeprowadzona APK?
9) W jakiej formie należy udzielić informacji o produkcie ubezpieczeniowym?
10) Jaką formę powinien przybrać ustandaryzowany dokument informujący o produkcie ubezpieczeniowym?
11) O czym dodatkowo i w jakiej formie należy poinformować klienta zawierając umowę ubezpieczenia na odległość?
12) Jakie dodatkowo obowiązki nakłada na dystrybutora ustawa o świadczeniu usług drogę elektroniczną?
 
O ubezpieczeniach leasingowanych samochodów
1) Co to jest leasing i czym różni się od najmu?
2) Komu przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia OC PPM w razie szkody całkowitej i szkody częściowej w leasingowanym samochodzie?
3) Kiedy odszkodowanie z ubezpieczenia OC PPM za szkodę w leasingowanym samochodzie obejmuje VAT?
4) Czy uprawnienie do odszkodowania z ubezpieczenia OC PPM zależy od treści umowy leasingu?
5) Kto jest ubezpieczającym przy zawarciu umowy ubezpieczenia OC dotyczącego leasingowanego samochodu?
6) Jaki jest los ubezpieczenia OC PPM dotyczącego leasingowanego samochodu w razie skorzystanie przez leasingobiorcę z opcji wykupu?
7) Kto jest ubezpieczającym i ubezpieczonym przy zawarciu umowy ubezpieczenia AC samochodu stanowiącego przedmiot leasingu?
8) Komu przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia AC w razie szkody całkowitej i szkody częściowej w leasingowanym samochodzie?
9) Kiedy odszkodowanie z ubezpieczenia AC za szkodę w leasingowanym samochodzie
obejmuje VAT?
10) Komu przypada odszkodowanie z ubezpieczenia assistance i NNW dotyczącego leasingowanego samochodu?
11) Czy leasingodawca może narzucać zakres ubezpieczenia?
12) Czy leasingodawca może narzucać ubezpieczyciela oraz pośrednika ubezpieczeniowego?

 

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Szkolenie zdalne (w trybie online):
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

dr hab. prof. UŁ Bartosz Kucharski – adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego; adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym i handlowym w szczególności w prawie ubezpieczeń gospodarczych; zwycięzca konkursu „TEMIDA” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny prawa organizowanego przez Wolters Kluwer Polska; wykładowca na szkoleniach dla aplikantów adwokackich, adwokatów, sędziów, pracowników zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych; autor licznych publikacji i ekspertyz z dziedziny prawa ubezpieczeń gospodarczych i pośrednictwa ubezpieczeniowego.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 25 października na adres e-mail: polbrokers@polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 26.10.2022 r.

Wpłaty przyjmujemy do 25.10.2022 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę - 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana_ otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.