Szkolenie 2 grudnia 2020

 

icon-clock-o
Termin:
02.12.2020, godz. 11:00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:
Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody pośrednie

 

 

Agenda

 

I. ZASADY KOMPENSACJI SZKODY

1.1 Charakter odpowiedzialności odszkodowawczej

1.2 Granice odpowiedzialności odszkodowawczej

1.2.1 Przedmiotowe granice odpowiedzialności odszkodowawczej

1.2.2 Podmiotowe granice odpowiedzialności odszkodowawczej

II. SZKODA POŚREDNIA

2.1 Kryterium ustalania szkody pośredniej

2.2 Szkoda pośrednia a koncepcja bezprawności względnej

III. ZADOSĆUCZYNIENIE ZA DOZNANIE USZCZERBKU NA ZDROWIU OSOBY BLISKIEJ

3.1 Wpływ orzecznictwa na kształtowanie katalogu dóbr osobistych

3.2 Więź rodzinna jako dobro prawnie chronione

3.3 Osoby bliskie jako osoby pośrednio poszkodowane
IV. CHARAKTER UMOWY UBEZPIECZENIA

4.1 Zakres i zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela

4.2 Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej
V. ROSZCZENIA OSÓB POŚREDNIO POSZKODOWANYCH WOBEC UBEZPIECZYCIELA

5.1 Podstawa odpowiedzialności ubezpieczyciela

5.2 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 roku (III CZP 60/17) oraz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2019 roku (I NSNZP 2/19) – dualizm rozstrzygnięć i chaos prawny

 

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia “tak” lub “nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami) – w informacji tej przypomnimy Państwu link do strony szkolenia.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Szkolenie zdalne (w trybie online):
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

dr hab. Mariusz Fras – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego
i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; adwokat; autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego oraz międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych. Autor publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym obrotu gospodarczego oraz w prawie handlowym. Od 2005 r. wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 1 grudnia na adres e-mail: polbrokers@polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 2.12.2020 r.

Wpłaty przyjmujemy do 1.12.2020 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń w cyklu 2019/2020 wyglądają następująco:

Typ (liczba)
Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

 
Pakiety obowiązują w ramach aktualnego cyklu szkoleniowego – należy wykorzystać do czerwca 2021 roku.
 
Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku “Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana_ otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.