Szkolenie 28 maja 2020

 

icon-clock-o
Termin:
28.05.2020, godz. 11:00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:
Składka- obniżenie, podwyższenie, anulowanie, prolongata, zawieszenie

 

Agenda

 

 • Składka ubezpieczeniowa jako świadczenie z umowy ubezpieczenia.
 • Charakter prawny składki.
 • Kwestia ubezpieczeń darmowych lub bezpłatnych (możliwość zawierania umów bez obowiązku płacenia składki).
 • Kwestia dopuszczalności anulowania składki za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej.
 • Wysokość składki – składka za niska i za wysoka.
 • Składka a okres i zakres ochrony ubezpieczeniowej.
 • Nadzwyczajna zmiana stosunków (siła wyższa) a wysokość składki ubezpieczeniowej.
 • Żądanie zmiany wysokości składki w okresie ubezpieczenia.
 • Termin zapłaty składki i konsekwencje jego niedochowania.
 • Rozłożenie składki na raty i konsekwencje braku zapłaty / opóźnienia w zapłacie kolejnej raty składki.
 • Nadzwyczajna zmiana stosunków (siła wyższa) a termin zapłaty składki.
 • Nadzwyczajna zmiana stosunków (siła wyższa) a konsekwencje opóźnienia w zapłacie składki.
 • Dodatkowe porozumienie między stronami umowy ubezpieczenia dotyczące wysokości składki, terminu jej zapłaty oraz konsekwencji braku zapłaty.
 • Zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
 • Czy zawieszenie/zakończenie działalności gospodarczej przez ubezpieczającego uprawnia go do żądania zwrotu składki za okres niewykorzystanej ochrony?
 • Przedawnienie roszczeń z tytułu składki (w kontekście zawieszenia działalności sądów).
 • Składka niezapłacona z winy podmiotu pośredniczącego w płatności.
 • Składka zapłacona częściowo.
 • Szczególne zasady dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych.
 • Szczególne zasady dotyczące majątkowych ubezpieczeń grupowych.
 • Kwestia przerzucenia konsekwencji finansowych braku płatności składki lub jej obniżenia na brokera ubezpieczeniowego.

 

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia “tak” lub “nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami) – w informacji tej przypomnimy Państwu link do strony szkolenia.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Szkolenie zdalne (w trybie online):
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

prof. Marcin Orlicki – radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM. Jest członkiem redakcji „Prawa Asekuracyjnego” oraz sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Prof. Marcin Orlicki prowadzi własną kancelarię radcowską w Poznaniu, jest partnerem w Kancelarii „SMM Legal Maciak Mataczyński”, jest również członkiem Rady Nadzorczej Generali TU SA i Generali Życie TU SA.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 27 maja na adres e-mail: polbrokers@polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 28.05.2020 r.

Wpłaty przyjmujemy do 27.05.2020 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń w cyklu 2019/2020 wyglądają następująco:

Typ (liczba)
Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

 
Pakiety obowiązują w ramach aktualnego cyklu szkoleniowego – należy wykorzystać do czerwca 2020 roku.
 
Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku “Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana_ otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.