Szkolenie 26 stycznia 2022

 

icon-clock-o
Termin:
26.01.2022, godz. 11:00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:
Kluczowe uwarunkowania prowadzenia działalności brokerskiej na rynku zamówień publicznych – przygotowanie przetargu, konflikt interesów. Gwarancja jako wadium.

 

Agenda

 

MODUŁ I: Zaangażowanie brokera w przygotowanie postępowania
Poruszane zagadnienia:
– Na czym polega obowiązek sporządzanie analizy potrzeb i wymagań w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: PZP)?
– Jak bezpiecznie prowadzić wstępne konsultacje rynkowe?
– Jak zabezpieczyć się przed niezgodnością OWU oferentów z SWZ?
– Konflikt interesów w rozumieniu PZP, a udział brokerów ubezpieczeniowych w postępowaniu o zamówienie publiczne:
– Czym jest konflikt interesów i kiedy występuje?
– Czy broker popada w konflikt interesów z Ubezpieczycielami?
– Jakie funkcje (w rozumieniu PZP) broker może pełnić w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?
– Jakie są przesłanki wystąpienia konfliktu interesów?.
– Kiedy broker powinien wyłączyć się od z postępowania lub dokonywania w nim okreslonych czynności?

MODUŁ II: Gwarancja ubezpieczeniowa jako wadium wnoszone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Poruszane zagadnienia:
– Jaki jest charakter prawny i cel instytucji wadium w postpępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?
– Jaka powinna być treść gwarancji ubezpieczeniowej z punktu widzenia wymagań PZP (realność ustanawianego zabezpieczenia)?
– W jaki sposób należy złożyć gwarancję ubezpieczeniową zamawiającemu?
– Jakie uchybienia w treści gwarancji ubezpieczeniowej skutkują stwierdzeniem braku skuteczności wadium? Na co zwrócić uwagę, a czego nie należy się obawiać?
o przykłady uchybień z orzecznicztwa KIO,
o oczywista omyłka pisarska,
o wykładnia oświadczenia woli zawartego w gwarancji.
– Pod jakimi warunkami gwarancja ubezpieczeniowa może zabezpieczyć ofertę konsorcjum?
– Jak należy ukształtować termin ważności wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej?

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami) – w informacji tej przypomnimy Państwu link do strony szkolenia.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Szkolenie zdalne (w trybie online):
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

dr Jarosław Kola – managing associate w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Zawodowo i naukowo specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Badania naukowe prowadził w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w Paryżu, Oxfordzie, Nottingham, Cape Town i Heidelbergu. Jako praktyk doradzał przy realizacji strategicznych przedsięwzięć m.in. w sektorze energii, pocztowym oraz publicznego transportu zbiorowego.
Trener licznych szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych, w szczególności adresowanych do przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego.

Mikołaj Ciseł – junior associate w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, członek
zespołu prawa zamówień publicznych. Studia prawnicze na WPiA UAM zwieńczył pracą poświęconą problematyce zmiany umowy o zamówienie publiczne. Współpracuje zarówno z zamawiającymi jak i wykonawcami, a także z przedsiębiorcami realizującymi projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych UE

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 25 stycznia na adres e-mail: polbrokers@polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 26.01.2022 r.

Wpłaty przyjmujemy do 25.01.2022 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę - 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana_ otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.