Szkolenie 13 października 2022

 

icon-clock-o
Termin:
13.10.2020, godz. 11:00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:
W razie zajścia wypadku… – obowiązki prewencyjno-ratownicze w ubezpieczeniach dobrowolnych i obowiązkowych w świetle orzecznictwa sądowego. Problem formy czynności (ubezpieczeniowych, brokerskich, agencyjnych i nie tylko) w prawie ubezpieczeniowym

 

Agenda

 

W razie zajścia wypadku… – obowiązki prewencyjno-ratownicze w ubezpieczeniach dobrowolnych i obowiązkowych w świetle orzecznictwa sądowego

1. Istota i znaczenie obowiązków prewencyjno-ratowniczych w ubezpieczeniach
2. Prewencja czyli przed wypadkiem:
2.1. prewencja na etapie APK
2.2. zalecenia prewencyjne ubezpieczyciela
2.3. obowiązki prewencyjne w OWU
3. Obowiązki ratownicze w świetle art. 826 kodeksu cywilnego
3.1. użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
3.2. zabezpieczenie możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę;
3.3. wyłącznie odpowiedzialności ubezpieczyciela;
3.4. zwrot kosztów ratowania przedmiotu ubezpieczenia;
3.5. obowiązki ratownicze w ubezpieczeniu na cudzy rachunek
3.6. stosowanie art. 826 do ubezpieczeń OC
4. Obowiązki ratownicze w świetle art. 319 kodeksu morskiego
5. Obowiązki ratownicze w świetle przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
5.1. art. 15 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
5.2. art. 16 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
5.3. art. 17 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
6. Obowiązki prewencyjno-ratownicze a problem postanowień niedozwolonych

Problem formy czynności (ubezpieczeniowych, brokerskich, agencyjnych i nie tylko) w prawie ubezpieczeniowym
1. Forma czynności czyli co?
2. Formy czynności dystrybutorów na tle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń:
2.1. Forma analizy potrzeb klienta (APK)
2.2. Forma przekazania klientowi informacji przez dystrybutora
2.3. Forma pełnomocnictwa agenta ubezpieczeniowego
2.4. Forma pełnomocnictwa brokera ubezpieczeniowego
2.5. Forma porady i rekomendacji brokerskiej
2.6. Forma czynności w toku kontroli dystrybutorów
3. Formy czynności ubezpieczyciela na tle ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
3.1. Forma sporządzania dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia (art. 43)
3.2. Forma przekazywania informacji ubezpieczającym/ubezpieczonym;
3.3. Forma czynności w postępowaniu likwidacyjnym
3.4. Forma zawiadomień i oświadczeń składanych agentowi ubezpieczeniowemu
3.5. Formy innych czynności wynikający z ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
4. Formy czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia na tle ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
5. Formy czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia na tle kodeksu cywilnego i morskiego

 

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami) – w informacji tej przypomnimy Państwu link do strony szkolenia.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Szkolenie zdalne (w trybie online):
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

Michał Ziemiak – dr w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK oraz radca prawny przy OIRP w Toruniu. Reprezentant Zakładu a obecnie Katedry Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK na kilkunastu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych poświęconych problematyce ubezpieczeniowej. Sekretarz rad programowych oraz sekretarz wykonawczy konferencji ubezpieczeniowych organizowanych lub współorganizowanych przez Katedrę (wcześniej Zakład) Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK w latach 2009-2015. Członek zespołów redakcyjnych wielu opracowań ksiąźkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego. W 2012 r. wyróźniony przez Polską Izbę Ubezpieczeń za dorobek i wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń. Współautor raportów Katedry Prawa Ubezpieczeniowego U MK oraz PIU „Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce” (Warszawa 2013 i 2015). Laureat konkursów Polskiej Izby Ubezpieczeń (nagroda I stopnia) oraz Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazety Ubezpieczeniowej (nagroda II stopnia) na najlepsze prace dyplomowe. W 2014 r. wyróźniony przez JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane
w dziedzinie organizacyjnej. W ramach realizacji zadania „Prawo ubezpieczeń gospodarczych” wyróźnienie JM Rektora UMK (2016 r.) dla Zespołu Katedry Prawa Ubezpieczeniowego za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 12 października na adres e-mail: polbrokers@polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 13.10.2022 r.

Wpłaty przyjmujemy do 12.10.2022 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę - 100 zł za szkolenie.
Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana_ otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.