APK przy zawieraniu umowy na kolejny okres ubezpieczenia

 

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa doktora hab. Mariusza Frasa. Artykuł porusza zagadnienie o istotnym znaczeniu praktycznym – jest nim analiza potrzeb
klienta przy zawieraniu umów na kolejny okres ubezpieczenia. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń1 (dalej: u.d.u.) w art. 8 ust. 1 wprowadziła wymóg, aby przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej dystrybutor ubezpieczeń określił – na podstawie uzyskanych od klienta informacji – jego wymagania i potrzeby.

 

WU 2020-02_01 Fras