BIPAR wyraża solidarność z ludźmi cierpiącymi z powodu wojny na Ukrainie

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

BIPAR wyraża solidarność i współczucie z niewinnymi ludźmi cierpiącymi z powodu wojny na Ukrainie oraz głęboko ubolewa nad stratami w ludziach spowodowanymi działaniami wojennymi. BIPAR potępia i ubolewa nad wszelkimi wydarzeniami, które zagrażają demokracji i wolności.  Walka i wojna nigdy nie są rozwiązaniem i mamy nadzieję, że dialog między rządami w Europie i na świecie jak najszybciej doprowadzi do zakończenia niepotrzebnego ludzkiego cierpienia.

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem następującymi informacjami:

– Strona informacyjna UE związana z sytuacją humanitarną na Ukrainie.

– Informacje Komisji Europejskiej na temat sankcji UE (patrz poniżej i w załączniku)

– Informacje o sankcjach zastosowanych przez inne kraje spoza UE (Wielka Brytania/USA).

– Kopia listu otrzymanego od naszych ukraińskich kolegów (zob. załącznik).

Komisja Europejska rozpoczęła także zbieranie informacji o skutkach sankcji (także dla biznesu europejskiego). Wszelkiego rodzaju informacje lub reakcje z Państwa strony (również dotyczące jakości informacji na temat sankcji) są mile widziane w BIPAR. Wraz z innymi przedstawicielami branży zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z urzędnikami Komisji w tej sprawie, które odbędzie się wkrótce.

Informacje na temat pomocy humanitarnej: – strona informacyjna UE poświęcona  sytuacji humanitarnej na Ukrainie: Ukraina (europa.eu)

Sankcje

W odpowiedzi na agresję militarną Rosji na Ukrainę Unia Europejska natychmiast zareagowała, przyjmując szereg nowych sankcji gospodarczych obok tych, które zostały już przyjęte w 2014 r.

– Prosimy o regularne sprawdzanie poniższych stron internetowych, ponieważ sytuacja szybko się zmienia:

Wspólne oświadczenie Komisji Europejskiej, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych: Wspólne oświadczenie w sprawie dalszych restrykcyjnych środków gospodarczych (europa.eu)

Unijne środki ograniczające w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie – Consilium (europa.eu)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_1402

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/history-ukraine-crisis/

Prosimy zwrócić uwagę na następujące informacje dotyczące sektora finansowego:

„Przyjęty dziś pakiet jeszcze bardziej rozszerza istniejące ograniczenia finansowe, odcinając tym samym Rosjanom dostęp do najważniejszych rynków kapitałowych. Zakazuje on również notowania akcji rosyjskich podmiotów państwowych i świadczenia usług związanych z nimi w systemach obrotu UE. Ponadto wprowadzono nowe środki, które znacznie ograniczają napływ środków finansowych z Rosji do UE, zakazując przyjmowania od obywateli lub rezydentów rosyjskich depozytów przekraczających określone wartości, prowadzenia rachunków klientów rosyjskich przez Centralne Depozyty Papierów Wartościowych UE, a także sprzedaży klientom rosyjskim papierów wartościowych denominowanych w euro.

Sankcje te będą wymierzone w 70% rosyjskiego rynku bankowego oraz w kluczowe spółki państwowe, w tym w dziedzinie obronności. Spowodują one wzrost kosztów zaciągania kredytów przez Rosję, wzrost inflacji i stopniową erozję rosyjskiej bazy przemysłowej. Dodatkowo podejmowane są działania mające na celu uniemożliwienie ukrycia fortun rosyjskich elit w bezpiecznych przystaniach w Europie”.

– Prosimy również o zapoznanie się ze stroną internetową władz krajowych, ponieważ firmom udzielane jest wsparcie w związku z konsekwencjami inwazji wojskowej na Ukrainę i sankcjami nałożonymi na Rosję. Należy pamiętać, że sankcje mogą mieć wpływ na przestrzeganie przepisów AML.

– Poniżej znajduje się link do bloga kancelarii Steptoe na temat najnowszych sankcji wobec Rosji w kontekście obecnego kryzysu:

Update: EU Adopts Far-Reaching Sanctions following Russian Invasion of Ukraine (Aktualizacja: UE przyjmuje daleko idące sankcje po inwazji Rosji na Ukrainę)

Na swojej stronie internetowej Steptoe stworzyło również „centrum”, w którym zebrało wszystkie publikowane przez siebie informacje dotyczące najnowszych wydarzeń w USA/UE/UK: https://www.steptoe.com/en/services/trending-topics/sanctions-against-russia/implications-for-business-and-international-trade.html

– Norwegia również zdecydowała się pójść całkowicie w ślady UE w kwestii sankcji. W swoim komunikacie prasowym rząd Norwegii stwierdził: „Wraz z UE Norwegia wprowadza obecnie historycznie surowe sankcje przeciwko Rosji. Sankcje są wprowadzane stopniowo, a dziś zostaną wprowadzone kolejne. Będą one również skierowane przeciwko Białorusi”.

Informacje o sankcjach nałożonych przez inne kraje (Wielka Brytania, USA)

– WIELKA BRYTANIA

Prosimy o zapoznanie się z następującymi stronami internetowymi dotyczącymi sankcji Wielkiej Brytanii wobec Rosji:

https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia

https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-imposes-uks-most-punishing-sanctions-to-inflict-maximum-and-lasting-pain-on-russia

https://www.gov.uk/government/publications/russia-sanctions-guidance/russia-sanctions-guidance

Należy również pamiętać, że rząd Wielkiej Brytanii zapowiedział wprowadzenie kolejnych sankcji, które uniemożliwią rosyjskim firmom z branży lotniczej i kosmicznej dostęp do brytyjskiego sektora ubezpieczeń:

W oświadczeniu Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii stwierdziło, że nowe sankcje gospodarcze „ograniczą korzyści, jakie rosyjskie podmioty czerpią z dostępu do światowego rynku ubezpieczeń i reasekuracji”. Rząd brytyjski przyjmie przepisy zakazujące ubezpieczycielom i reasekuratorom „podejmowania transakcji finansowych związanych z podmiotem rosyjskim lub do wykorzystania w Rosji”.

https://www.gov.uk/government/news/uk-to-bring-in-further-sanctions-targeting-provision-of-insurance

– Szwajcaria: https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-87386.html

– USA

Prosimy o zapoznanie się z następującą stroną internetową: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608